Mince  
Minca Ag 20€/2014 proof "Chránené nálezisko opálov - Dubnícke bane"

Strieborná zberatelská minca nominálnej hodnoty 20 eur "Chránené nálezisko opálov - Dubnícke bane". V oblasti Dubníka, v severnej casti Slanských vrchov na východnom Slovensku, sa nachádzajú staré opálové bane, ktoré sú svetoznámym ložiskom najkrajšieho európskeho drahokamu – drahého opálu. Až do objavenia nálezísk opálu v Mexiku a Austrálii v 19. storocí bol Dubník jedinou lokalitou jeho tažby na svete. Banská cinnost sa rozvinula najmä v rokoch 1845 až 1880, v ktorých mala nálezisko v nájme rodina Goldschmidtovcov z Viedne. Najväcší doteraz známy drahý opál bol však nájdený v roku 1771 na povrchu. Vážil 607 gramov a dostal meno Harlekýn. Tažba opálu skoncila v roku 1922 a neskoršia snaha o jej obnovenie nebola úspešná. Pokusy o obnovenie tažby sa realizujú aj v súcasnosti. Rozsiahle banské diela sa stali zimoviskom 16 druhov netopierov a predstavujú najvýznamnejšie známe zimovisko netopiera brvitého na Slovensku. Dubnícke bane boli v roku 1964 vyhlásené za chránené nálezisko, ktoré bolo v roku 1996 prekategorizované na chránený areál. Od roku 2004 sú Dubnícke bane územím európskeho významu. Autor: Mária Poldaufová 

 

Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnost: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 5 300 ks + sada návrhov mincí

Cena: 0.00 EUR s DPH ( 0.0 EUR bez DPH )