Mince  

Strieborná minca China Panda 30g (2022)
nominál: 10 CNY juan
Priemer: 40 mm
Hmotnosť: 30,03 g
Rýdzosť: 999/1000 Ag
Hrana: hladká
Krajina pôvodu: Čína
Mincovňa: China Gold Coin Incorporation
Vydanie: 1 000 000ks
Cena: 46.00 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2019 proof "Slovenské národné divadlo - 100 výročie....

Univerzity boli od svojich prvopočiatkov považované za stánky vzdelávania a vedy a za reprezentantov kultúrnej vyspelosti národa a štátu. Prvá slovenská vysoká škola univerzitného typu – Univerzita Komenského – začala svoju činnosť v Bratislave koncom roka 1919. Prvou fakultou, ktorá otvorila brány vzdelávania slovenským študentom bola Lekárska fakulta UK. Právnická a filozofická fakulta začali svoju činnosť o dva roky neskôr (1921), prírodovedecká až v roku 1940. Významnú úlohu pri vzniku univerzity zohrali učitelia a vedeckí pracovníci z Čiech, najmä z pražskej Karlovej univerzity, ktorí spoločne so slovenskými kolegami prijali výzvu budovať najvyššiu slovenskú vedeckú a vzdelávaciu inštitúciu. V súčasnosti je univerzita medzinárodne uznávanou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Má 13 fakúlt, na ktorých študuje takmer 24 tisíc študentov.

Lícna strana:

Na líci zberateľskej mince je vyobrazená otvorená kniha v kompozícii s vychádzajúcim slnečným kotúčom s lúčmi, ktoré tvoria súčasť loga Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dvoma paralelne usporiadanými krivkami v opise vychádzajúcimi z knihy. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2019 sú v dvoch riadkoch pod otvorenou knihou. Vľavo od štátneho znaku Slovenskej republiky je označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince 10 a vpravo od neho označenie meny EURO. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise nápis UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej mince sú v kompozícii vyobrazené časti log Filozofickej fakulty a Lekárskej fakulty UK v Bratislave v spojení so symbolom paragrafu charakterizujúcim Právnickú fakultu. V opise je kompozícia doplnená nápismi JURIDICA, PHILOSOPHICA a MEDICA. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava nápis UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Letopočet vzniku Univerzity Komenského 1919 je pri spodnom okraji zberateľskej euromince. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, je vľavo od letopočtu a vpravo od neho sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského PK.

Cena: 39.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2019 stand "Slovenské národné divadlo - 100 výročie....
Autor: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Materiál: Ag 900 Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: ● IN UNUM VERTERE.
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 100 ks
Cena: 35.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2019 stand "Vymenovanie Alexandra Rudnaya za..

Alexander Rudnay (4. 10. 1760 – 13. 9. 1831) bol vysvätený za kňaza v Trnave v októbri 1783. Krátko pôsobil ako kaplán v Častej, od roku 1789 bol farárom v Krušovciach a postupne vykonával rôzne významné funkcie v cirkevnej správe. Dobové pomery boli priaznivé pre jeho postup v cirkevnej hierarchii. V roku 1815 ho vysvätili za sedmohradského biskupa a v roku 1819 ho vymenovali za ostrihomského arcibiskupa a uhorského prímasa. V roku 1826 ho pápež Lev XII. vymenoval za kardinála (In pectore) a v roku 1828 bolo menovanie zverejnené. V roku 1822 začal ako arcibiskup budovať ostrihomskú baziliku. S jeho podporou zrealizoval Juraj Palkovič slovenský preklad Biblie. Bol podporovateľom bernolákovcov a slovenského národného hnutia. Jeho zásluhou prichádzali na významné cirkevné posty v Hornom Uhorsku hodnostári slovenského pôvodu. Cirkevné obrady a náboženská výchova v školách prebiehala v materinskej reči.

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená Katedrála Panny Márie a svätého Adalberta v Ostrihome. Pod ňou je v dvoch riadkoch faksimile podpisu arcibiskupa Alexandra Rudnaya. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Pod faksimile podpisu je názov štátu „SLOVENSKO“ a pod ním je letopočet „2019“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je pri pravom spodnom okraji zberateľskej euromince. Pod ňou sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený potrét arcibiskupa Alexandra Rudnaya v ľavej časti doplnený znakom kardinála, za ktorého bol Alexander Rudnay vymenovaný v roku 1826. Pod znakom kardinála je v dvoch riadkoch meno a priezvisko „ALEXANDER RUDNAY“. Pod priezviskom je letopočet vymenovania Alexandra Rudnaya za arcibiskupa „1819“. Vpravo od portrétu je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava nápis „VYMENOVANIE ZA OSTRIHOMSKÉHO ARCIBISKUPA“.

Cena: 35.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2019 proof "Vymenovanie Alexandra Rudnaya za..
Autor: Mgr. art.Peter Valach
Materiál: Ag 900,Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis ALEXANDER RUDNAY – UHORSKÝ PRÍMAS 1819
Náklad: proof 6600 ks
Cena: 39.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2019 proof "Michal Bosák 150. výročie nar."

Michal Bosák (10. 12. 1869 – 18. 2. 1937) – americký bankár zo Šariša – patril medzi najvýznamnejších predstaviteľov komunity amerických Slovákov. Po odchode do Ameriky sa cez rôzne podnikateľské aktivity dopracoval až k založeniu vlastnej súkromnej banky Michal Bosak Privat Bank v meste Olyphant. Zároveň sa podieľal na budovaní ďalších bánk a peňažných ústavov v Pensylvánii. Paralelne s podnikaním sa angažoval v národnom hnutí amerických Slovákov a bol aj signatárom Pitsburskej dohody. Po skončení vojny a vzniku ČSR viackrát navštívil národne oslobodené Slovensko a finančne podporil viacero projektov. V roku 1920 založil v Bratislave Americko-slovenskú banku, ktorá postupne otvorila v Prahe a na ostatnom území ČSR spolu 12 pobočiek. V Prešove nechal pre banku postaviť reprezentatívne sídlo, dodnes známe ako Bosákova banka.

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená bankovka v nominálnej hodnote 10 dolárov s podpisom Michala Bosáka. V hornej časti je doplnená fragmentom originálu Pittsburskej dohody, ktorej bol Michal Bosák signatárom a Bosákovým domom v Prešove. Štátny znak Slovenskej republiky je v hornej časti mincového poľa. Názov štátu SLOVENSKO je v spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet 2019. Označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince 10 EURO je v dvoch riadkoch pri pravom okraji zberateľskej euromince. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Romana Lugára LR sú pod letopočtom.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Michala Bosáka kompozične doplnený budovou Bosákovej štátnej banky v Scrantone a jej logom. V spodnej časti mincového poľa je meno a priezvisko MICHAL BOSÁK a pod ním letopočty narodenia a úmrtia 1869 – 1937.

Cena: 39.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2019 stand "Michal Bosák 150. výročie nar."
Autor: Mgr. art. Roman Lugár
Materiál: Ag 900,Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Náklad: stand 3000 ks
Cena: 34.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2019 stand "Univerzita Komenského v Bratislave 100.výr."

Univerzity boli od svojich prvopočiatkov považované za stánky vzdelávania a vedy a za reprezentantov kultúrnej vyspelosti národa a štátu. Prvá slovenská vysoká škola univerzitného typu – Univerzita Komenského – začala svoju činnosť v Bratislave koncom roka 1919. Prvou fakultou, ktorá otvorila brány vzdelávania slovenským študentom bola Lekárska fakulta UK. Právnická a filozofická fakulta začali svoju činnosť o dva roky neskôr (1921), prírodovedecká až v roku 1940. Významnú úlohu pri vzniku univerzity zohrali učitelia a vedeckí pracovníci z Čiech, najmä z pražskej Karlovej univerzity, ktorí spoločne so slovenskými kolegami prijali výzvu budovať najvyššiu slovenskú vedeckú a vzdelávaciu inštitúciu. V súčasnosti je univerzita medzinárodne uznávanou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Má 13 fakúlt, na ktorých študuje takmer 24 tisíc študentov. 

Lícna strana:

Na líci zberateľskej mince je vyobrazená otvorená kniha v kompozícii s vychádzajúcim slnečným kotúčom s lúčmi, ktoré tvoria súčasť loga Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a dvoma paralelne usporiadanými krivkami v opise vychádzajúcimi z knihy. Štátny znak Slovenskej republiky je v spodnej časti mincového poľa. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2019 sú v dvoch riadkoch pod otvorenou knihou. Vľavo od štátneho znaku Slovenskej republiky je označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince 10 a vpravo od neho označenie meny EURO. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise nápis UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS.

Rubová strana:

Na rube zberateľskej mince sú v kompozícii vyobrazené časti log Filozofickej fakulty a Lekárskej fakulty UK v Bratislave v spojení so symbolom paragrafu charakterizujúcim Právnickú fakultu. V opise je kompozícia doplnená nápismi JURIDICA, PHILOSOPHICA a MEDICA. Pri okraji zberateľskej euromince je v opise zľava doprava nápis UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Letopočet vzniku Univerzity Komenského 1919 je pri spodnom okraji zberateľskej euromince. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami, je vľavo od letopočtu a vpravo od neho sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského 

Cena: 33.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2019 proof "Univerzita Komenského v Bratislave 100.výr."
Autor: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský
Materiál: Ag 900,Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Náklad: proof 7300 ks
Cena: 38.90 EUR, Viac
Minca Ag 200 KČ/2017stand "300 výročie narodenia Márie Terézie"

Dňa 26. apríla 2017 vydala Česká národná banka pamäťnú striebornú dvestokorunu k 300. výročiu narodenia Márie Terézie. Dvestokoruna je razená z hliníka obsahujúca 925 dielov Ag a 75 dielov Cu a vydáva sa v dvojitom prevedení, v stand a špičkovom proof, ktorý sa odlišuje povrchovou úpravou a prevedením hrany. U mincí špičkové kvality je polovica vysoko leštená a reliéf je matný, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÁ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *". Mince bežnej kvality majú hranu vrúbkovanú. Priemer mince je 31 mm, hmotnosť 13 g a hrana je 2,3 mm. Rovnako ako pri každom vyhotovení mincí sú povolené odchýlky v priemere 0,1 mm a u týchto mincí v hrúbke 0,15 mm. Hmotnosť je povolená odchylka hore 0,26 g a obsah striebra odchýlka nahor 1%.

Na lícnej strane dvestokoruny je zobrazená horná časť renesančného orla s korunou, ktorej hrudník je zakrytý vertikálnou obdĺžnou nápisovou doskou s heslami ŠKOLSTVÍ, DANĚ, MĚNA, ROBOTNÍ PATENT, STÁTNÍ SPRÁVA, MÍRY A VÁHY, , Jednotlivá hesla sú od seba oddelené bodkou. Po obvodu mince je v opise názvu štátu "ČESKÁ REPUBLIKA" neúplný dvoj riadkový perlovec. Na heraldickú pravú kruľu je označenie nominálnej hodnoty mince "200" a pod jeho skratkou peňažných jednotiek "Kč". Na heraldickych levých krídlach je položený český lev. Značka České mincovny, ktorá je tvorená kompoziciami písmen "Č" a "M", je umiestnená medzi heraldicky pravou dolnou peruti a nápisovou doskou. Na rubové strane mince je vyobrazený portrét Marie Terezie. Po obvodu mince je text "MARIE TEREZIE", ktorý je doplnený neúplným perlovcem. V strede mincovního pólu vľavo od portrétu je letopočet "1717" a vpravo od portrétu letopočet "2017". Iniciála autora mince Vojtěcha Dostála, DiS., Ktorá je tvorená obráteným písmenom "D", je umiestnená nad letopočtom 2017.

Ke každému minci sa dodáva katalógová karta žltých farieb, na ktorej je popis mince a jej plastické vyobrazenie. Rytec: Vojtech Dostál 

Minca je už dlhodobo vypredaná, posledné kusy na sklade....

Cena: 45.90 EUR, Viac
Minca Ag 20€/2017proof"Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie dokončenia hlavného oltára"
Autor: Pavel Károly
Materiál: Ag 925,Cu 75
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Náklad: stand 6200 ks
Cena: 65.00 EUR, Viac
Minca Ag 20€/2017stand"Pamiatková rezervácia Levoča a 500. výročie oltára"

Levoča vyrástla na križovatke obchodných ciest na východe Slovenska pod Levočskými vrchmi. Spolu so Spišským hradom a kultúrnymi pamiatkami jeho okolia predstavuje autenticky zachovaný súbor stredovekého osídlenia, ktorý nemá obdobu nikde vo svete. Preto bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dokladom bohatstva mesta v stredoveku je zástavba a hradbový systém z 13. až 15. storočia. Hlavné námestie, ktoré bolo obklopené domami bohatých mešťanov, sa postupne zaplnilo zástavbou verejných budov. Uprostred námestia bol postavený v 14. storočí farský Kostol sv. Jakuba a južne od neho radnica. V Levoči pôsobil významný rezbár Majster Pavol. Z jeho dielne pochádza mnoho unikátnych rezbárskych diel, vrátane najvyššieho zachovaného neskorogotického krídlového oltára na svete – Hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba, ktorý bol zhotovený v rokoch 1507 až 1517. Mesto má vo svojom opevnenom stredovekom jadre zachovaných množstvo unikátnych pamiatok a v roku 1955 bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Lícna strana:

Na líci mince sú zobrazené tri plastiky oltárnej skrine z hlavného oltára Kostola sv. Jakuba v Levoči vystupujúce z troch blokov dreva. V spodnej časti plastiky umiestnenej vpravo je štátny znak Slovenskej republiky. V spodnej časti prostrednej plastiky je letopočet 2017, pod ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince 20 EURO. Pod ním je značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Pavla Károlyho PK. V spodnej časti plastiky umiestnenej vľavo je rok dokončenia hlavného oltára v Kostole sv. Jakuba 1517, pod ktorým je značka Majstra Pavla. Pri spodnom okraji mince je v opise názov štátu SLOVENSKO.

Rubová strana:

Na rube mince je zobrazená časť Kostola sv. Jakuba s vežou a radnica v Levoči. Kompozícia je v pozadí doplnená gotickým oknom, v ktorého spodnej časti je ornamentálna výzdoba oltára. V ľavej časti mincového poľa je erb mesta Levoča. Pri spodnom okraji mince vľavo je v opise v dvoch riadkoch nápis PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA a vpravo nápis LEVOČA. Rytec: Dalibor Schmidt“

Cena: 55.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2017stand "Svetové prírodne dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu"
Autor: Branislav Ronai
Materiál: Ag 900, Cu100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Filip Čerťaský
Náklad: stand 3 100 ks
Cena: 44.20 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2017proof "Svetové prírodne dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu"

Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu boli zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO na základe bilaterálneho nominačného slovensko-maďarského projektu v roku 1995. V roku 2000 bola lokalita rozšírená o Dobšinskú ľadovú jaskyňu, ktorá sa nachádza v Slovenskom raji. Reprezentatívnosť a výnimočnosť podzemných foriem Slovenského krasu spočíva najmä v mimoriadnej genetickej a tvarovej rozmanitosti podzemných priestorov, v mnohorakosti ich sintrovej výplne a tiež v neopakovateľných biologických a archeologických hodnotách. Nachádza sa tu množstvo reprezentatívnych typov kvapľovej výzdoby. Unikátne sú brká v Gombaseckej jaskyni, ktoré dosahujú až trojmetrovú dĺžku a na celom svete sú známe štíty alebo bubny jaskyne Domica, ako aj aragonitové kryštály Ochtinskej aragonitovej jaskyne. V takejto komplexnosti sa jaskyne v miernom klimatickom pásme nevyskytujú nikde inde na svete.

Lícna strana:Na líci mince sú zobrazené stalagmity z jaskyne Domica, zvislé stalaktity a brká z Gombaseckej jaskyne a vpravo dole aragonitový útvar z Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Hodnotu a monumentálnosť jaskýň Slovenského krasu metaforicky charakterizuje prvok chrámovej architektúry – gotický oblúk. V pravej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. V spodnej časti je názov štátu SLOVENSKO a pod ním je letopočet 2017. Nad štátnym znakom je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“. 

Rubová strana:Na rube mince je zobrazený kvapľový útvar z Krásnohorskej jaskyne doplnený vzácnymi jaskynnými živočíchmi – šťúrovkou, krivákom jaskynným a netopierom. Pri hornom okraji mincového poľa je v opise text JASKYNE SLOVENSKÉHO KRASU a pod ním text SVETOVÉ PRÍRODNÉ DEDIČSTVO. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Branislava Ronaia BR sú v pravej spodnej časti mincového poľa.

 
 
Cena: 0.00 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2016 proof 400.výročie úmrtia Juraja Turza
Autor: Mgr. art. Peter Valach
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 5400 ks
Cena: 45.20 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2016 stand 400.výročie úmrtia Juraja Turza

Juraj Turzo (2. 9. 1567 – 24. 12. 1616), politik, diplomat, protiturecký bojovník, vzdelanec, kultúrny a náboženský mecén, bol jedným z najvplyvnejších veľmožov Uhorska na prelome 16. a 17. storočia. Bol dedičným županom Oravskej stolice a majiteľom Oravského, Lietavského, Bytčianskeho a Tokajského panstva. Zúčastnil sa na početných protitureckých výpravách, diplomatických rokovaniach a bol radcom cisára Rudolfa II. V roku 1609 ho zvolili za palatína, ktorý bol najvyššie postaveným svetským hodnostárom v Uhorskom kráľovstve. Počas celého života sa angažoval v šírení vzdelanosti a podpore evanjelickej viery. Vo svojom rezidenčnom meste Bytči dokončil prestavbu kaštieľa, vybudoval Sobášny palác, kostol, vystaval mesto a financoval školu, ktorá dosahovala mimoriadnu úroveň. Podporoval tiež vydávanie kníh a rôznych tlačí. Pod jeho záštitou sa v roku 1610 uskutočnila Žilinská synoda, ktorá zakotvila základy evanjelickej cirkvi v Hornom Uhorsku.

Lícna strana:

Na líci mince je zobrazený Juraj Turzo na koni. Za ním je dobová podoba Lietavského hradu z vtáčej perspektívy. Štátny znak Slovenskej republiky je pri pravom okraji mincového poľa. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2016 sú v opise pri okraji mince. Značka Mincovne Kremnica MK je v ľavej časti mincového poľa. Pod ňou sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Mgr. art. Petra Valacha PV.

Rubová strana:

Na rube mince je zobrazený portrét Juraja Turza, ktorý je v pravej časti mincového poľa doplnený prvkami z jeho historického erbu. Pri okraji mince je v opise meno a priezvisko JURAJ TURZO. Pod menom je rok narodenia Juraja Turza 1567 a pod priezviskom rok jeho úmrtia 1616. Označenie nominálnej hodnoty mince 10 EURO je v dvoch riadkoch v ľavej spodnej časti mincového poľa.

 

Cena: 39.20 EUR, Viac
Minca Ag 20€/2016 proof Pamiatková rezervácia Banská Bystrica
Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnosť: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: proof 5 400 ks
Cena: 65.00 EUR, Viac
Minca Ag 20€/2016 stand Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

Banská Bystrica, metropola stredného Slovenska, leží v Zvolenskej kotline pod vrchom Urpín v údolí rieky Hron. V roku 1255 ju kráľ Belo IV. povýšil na slobodné kráľovské mesto. Postupne sa stala popredným banským mestom, v ktorom sa ťažilo hlavne striebro a meď. Tunajšia Turzovsko-fuggerovská spoločnosť patrila k najvýznamnejším producentom medi na svete. Prosperita baní v 15. a 16. storočí sa odrazila v stavebnom rozvoji mesta. Uskutočnila sa prestavba Kostola Nanebovzatia Panny Márie, výstavba domu kráľa Mateja a vytvoril sa opevnený areál Mestského hradu. Boli postavené verejné budovy správy mesta a bohaté mestské domy. Banské podnikanie prosperovalo aj v 17. storočí, čoho dôkazom je prestavba domov na námestí v renesančnom slohu. Vzhľad mesta po požiari v roku 1761 poznačil barok v rôznych prestavbách. Ťažba postupne upadala a v 19. storočí väčší význam získavala remeselná výroba. Mesto má vo svojom centre zachovaných množstvo jedinečných pamiatok a v roku 1955 bolo vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Lícna strana: Na líci mince je zobrazené renesančné priečelie Benického domu, v pozadí s Kostolom sv. Kríža pristavaným k Pisárskej bašte, ktorá je súčasťou opevnenia hradného areálu Banskej Bystrice. V spodnej časti mincového poľa kompozíciu dotvára ornamentálny prvok. Štátny znak Slovenskej republiky je v ľavej časti mince. Pri jej spodnom okraji je v opise názov štátu SLOVENSKO a za ním letopočet 2016. V pravej hornej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty 20 EURO. Značka Mincovne Kremnica je umiestnená v pravej spodnej časti mincového poľa.

Rubová strana: Na rube mince sú zobrazené architektonické dominanty Banskej Bystrice – farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie, hodinová veža, veža barbakánu, Kostol sv. Františka Xaverského a v popredí barokový mariánsky stĺp. Kompozíciu dopĺňa historicky najstaršia zachovaná pečať Banskej Bystrice vyjadrujúca banícku tradíciu mesta a po obvode ornamentálny prvok. Pri okraji mince je v opise nápis PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA BANSKÁ BYSTRICA. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince akad. soch. Michala Gavulu MG sú umiestnené v pravej spodnej časti mincového poľa. Autor akad. soch.Michal Gavula

 

Cena: 55.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2016stand"Ladislav Nádaši-Jégé 150. výročie narodenia"
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: proof 3 200 ks
Cena: 31.00 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2016proof"Ladislav Nádaši-Jégé 150. výročie narodenia"

Ladislav Nádaši-Jégé (12. 2. 1866 – 2. 7. 1940) je jedným z ťažiskových autorov slovenskej medzivojnovej literatúry a kľúčovým predstaviteľom slovenského literárneho naturalizmu. Prvé obdobie jeho tvorby z prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov 19. storočia predstavujú satirické prózy Žart, Vada, Výhody spoločenského života, Omyl, Kúra, Pomsta. Druhé obdobie tvorby v dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia charakterizuje príklon k historizmu a postupný prechod od poviedok a noviel k románom – Wieniawského legenda (1922), Adam Šangala (1924), Kuruci (1925), Magister rytier Donč, Horymír (1926), Svätopluk (1928). Okrem prózy písal aj divadelné hry, zdravotno-osvetové články a venoval sa literárnej publicistike. V románe Cesta životom (1930), sa vrátil k aktuálnejšej téme, k obrazu malomeštiackej slovenskej spoločnosti od deväťdesiatych rokov 19. storočia do roku 1918 a rozvinul v ňom svoje pesimistické a ironické vnímanie sveta. Osobité miesto v Jégého diele majú humoristické prózy z dedinského prostredia z posledných rokov jeho tvorby.

Lícna strana: Na líci mince je zobrazená kniha s názvami najznámejších diel Ladislava Nádašiho-Jégého, ktorá je v pravom spodnom rohu doplnená historickou postavou sediaceho bojovníka. Vľavo od knihy je štátny znak Slovenskej republiky a vpravo od nej je označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. Názov štátu SLOVENSKO je v spodnej časti mincového poľa. Pod ním je letopočet 2016. Značka Mincovne Kremnica je vľavo od letopočtu a značka autora výtvarného návrhu mince Asamata Baltaeva je vpravo od neho.

Rubová strana: Na rube mince je v rámiku zobrazený portrét Ladislava Nádašiho-Jégého. Pod portrétom je v dvoch riadkoch meno a priezvisko LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ a pod nimi sú letopočty jeho narodenia a úmrtia 1866 – 1940.

Autor: Asamat Baltaev

Cena: 35.00 EUR, Viac
MincaAu 100 €/ 2015 proof "Svetové prírodné dedičstvo – Karpatské bukové pralesy"
Materiál: Au 900, Ag 75, Cu 25
Hmotnosť: 9,5 g
Priemer: 26 mm
Hrana: vrúbkovaná
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 4 100 ks v proof
Cena: 875.00 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2015proof"Ľudovít Štúr - 200 výročie narodenia"

Ľudovít Štúr (28. 10. 1815 – 12. 1. 1856) – jazykovedec, novinár, básnik, literárny kritik, historik, pedagóg a politik – bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života, kultúry a politiky v 19. storočí. Svojím dielom a pôsobením patrí medzi významné stredoeurópske osobnosti a reformátorov v moderných dejinách. Bol hlavným kodifikátorom slovenského spisovného jazyka. Vydal dve základné jazykovedné práce – Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a Nauka reči slovenskej. Vytvoril koncepciu svojbytného slovenského národa a stal sa vedúcou osobnosťou formovania slovenskej národnej politiky. V revolučných rokoch 1848 – 1849 spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom stál na čele politického a vojenského zápasu za uznanie práv Slovákov a za autonómne postavenie Slovenska v Uhorsku. Usiloval sa o prispôsobenie západoeurópskych konceptov spoločnosti slovenským pomerom a podmienkam.

Lícna strana:

Na líci mince je zobrazený vrch Kriváň, v ktorého spodnej časti je citát Ľudovíta Štúra charakterizujúci jeho osobnosť KTO ŽIJE DUCHOM, V TOM ŽIJE CELÝ SVET A ON V CELOM SVETE. Štátny znak Slovenskej republiky je v hornej časti mincového poľa. Názov štátu SLOVENSKO je v opise pri hornom okraji mince. V spodnej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. Pod ním je letopočet 2015. Značka Mincovne Kremnica je pod citátom v pravej časti mince.

Rubová strana:

Na rube mince je zobrazený portrét Ľudovíta Štúra kompozične doplnený trikolórou, v ktorej je uvedená časť názvu jeho diela POTREBA PÍSANIA V TOMTO NÁREČÍ. Trikolóra je ukončená lipovými kvetmi s listom. Pri okraji mince je v opise nápis s menom, priezviskom a letopočtami narodenia a úmrtia Ľudovíta Štúra: 1815 - ĽUDOVÍT ŠTÚR - 1856. Iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu mince Štefana Novotného N je umiestnená medzi trikolórou pri ľavom okraji mince. 

Autor: Štefan Novotný

Cena: 45.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2015stand "Ľudovít Štúr - 200 výročie narodenia"
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: „VÝZNAMNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKÉHO NÁRODA“
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: stand 3 100 ks
Cena: 45.90 EUR, Viac
Krugerrand 1 unca striebra 2021

"Nakoľko nie som internetový predajca a ku každému z Vás rád pristupujem ako k jedinečnému zákazníkovi, tak ceny upravujem podľa aktuálneho cenníka v čase a podľa množstva tovaru.

TOVAR skladom!!!

Zavolajte na 0905 805 678 alebo napíšte na jchabrecek@gmail.com a veľmi radi poradíme.

Investičné mince Krugerrand majú dlhú históriu. Začala sa v roku 1967 razbou 1 uncových zlatých mincí, na ktorú v roku 1980 naviazali ostatné varianty o hmotnosti 1/2 unce, 1/4 unce a 1/10 unce zlata. V roku 2017 vydala Juhoafrická mincovňa (South African Mint) k 50. výročiu mincí Krugerrand prvé strieborné investičné a zároveň pamätné mince určené pre zberateľov. Strieborné investičné mince Krugerrand boli s veľkým záujmom uvedené na trh v júni 2018.
Názov mince vznikol zložením mena vtedajšieho prezidenta búrskeho Transvaalu Krugera a juhoafrickej meny Rand. Tieto mince sa stali celosvetovo najpopulárnejšími investičnými mincami. Úspech Krugerrandu viedol k zavedeniu kanadského Maple Leaf v roku 1979 a austrálskeho Nugget v roku 1986. Investičné strieborné mince Krugerrand sú razené z najčistejšieho 99,9% striebra o hmotnosti jednej unce (1 Oz - 31,1g) a jej hodnota drahého kovu výrazne prevyšuje jej uvedenú nominálnu hodnotu.

Rub mince:

Nesie tradičné vyobrazenie africkej gazely v skoku, juhoafrický národný symbol. Motív dopĺňa nápis "KRUGERRAND FYNSILWER 1OZ FINE SILVER R1" a rok vydania. (Autor C.L. Steynberg).

Líce mince:

Zobrazuje portrét prezidenta búrskeho Transvaalu (1883 - 1900) Paula Krugera, hľadiaceho vľavo a nápis "SUID AFRIKA - SOUTH AFRIKA" (Autor Otto Schultz). Tento portrét bol použitý na juhoafrickom Kruger Ponde v rokoch 1892-1900, predchodcovi dnešných Krugerrandov.

Pri fixácii ceny tohto zliatku je potrebné potvrdiť cenu u spoločnosti v daný deň. Ďakujeme 

Cena: 36.00 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2015 stand " Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis „ ─ WORLD HERITAGE ─ PATRIMOINE MONDIAL"
Náklad: 3300 ks stand
Cena: 55.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2015 proof " Svetové prírodné dedičstvo UNESCO - Karpatské bukové pralesy

Karpatské bukové pralesy sú cezhraničnou lokalitou svetového prírodného dedičstva, ktorá pozostáva z desiatich samostatných lokalít. Z nich sa štyri nachádzajú na území Slovenska a šesť na území Ukrajiny. Na Slovensku sú to prales Vihorlat, Havešová, Rožok a Stužica. Prvá z lokalít je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat, ostatné sú súčasťou Národného parku Poloniny. Karpatské bukové pralesy vytvárajú reťaz ostrovov pôvodného prírodného lesa a ponúkajú široké zastúpenie ukážok pralesa. Predstavujú významnú celosvetovú genetickú banku buka. Pýšia sa stromami rekordných rozmerov, rastú tam jedince s mimoriadnou hrúbkou kmeňa a výškou až 58 m, čo je najväčšia nameraná výška u buka v celosvetovom meradle. Ich zápis do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO schválil Výbor svetového dedičstva 28. júna 2007 a v roku 2011 zápis rozšíril o päť lokalít v Nemecku pod názvom Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka.

Lícna strana: Na líci mince je zobrazený rys ostrovid v prostredí bukového pralesa. Pri spodnom okraji mince je štátny znak Slovenskej republiky. Vľavo od neho je názov štátu SLOVENSKO, pod ktorým je letopočet 2015. Označenie nominálnej hodnoty 10 EURO je v hornej časti mincového poľa.

Rubová strana: Na rube mince sú zobrazené odumreté kmene stromov – buka lesného a jedle bielej, ktoré sú kompozične doplnené mladým olisteným bukom s čiaškami plodov. V ľavej časti mincového poľa sú nápisy SVETOVÉ PRÍRODNÉ DEDIČSTVO a KARPATSKÉ BUKOVÉ PRALESY. Značka Mincovne Kremnica a štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička „KL“ sú umiestnené v pravej spodnej časti mincového poľa. Autor: Karol Ličko

Cena: 55.90 EUR, Viac
Zlatá investičná minca Britannia 1 Oz
Nominál: 100 GBP
Priemer: 32.69 mm
Priemer v roku 2013: 38.61 mm
Hrana: vrúbkovaná
Autor: Philip Nathan, Ian Rank-Brodley
Krajina pôvodu: Veľká Británia
Mincovňa: The Royal Mint
Cena: 1845.00 EUR, Viac
Zlatá minca Wiener Philharmoniker 1 Oz

TOVAR skladom akčná cena! 

Zavolajte na 0905 805 678 alebo napíšte na jchabrecek@gmail.com a veľmi radi poradíme.

Wiener Philharmoniker (Viedenská filharmónia), jedna z najoblúbenejších európskych investičných mincí, ktorá je razená od roku 1989 tradične v 4 velkostiach a hmotnostiach (1 unca, 1/2 unce, 1/4 unce a 1/10 unce). Viedenská filharmónia, ktorá sa stala predlohou, pre túto mincu, je považovaná za jedno z najlepších hudobných telies sveta. Mince sú razené z najrýdzejšieho 99,99% 24 karátového zlata. Pôvodné nominály 2000,1000,500 a 250 šilingov sa v roku 2002 zmenily na 100,50,25 a 10 Euro (cenovo nie je medzi obidvoma variantami nominálov žiaden rozdiel)..

Lícna strana:

Minca zobrazuje veľký organ v Zlatom sále viedenského Musikvereinu, sídla Viedenskej filharmónie. "REPUBLIK OSTERREICH" 1/10,1/4,1/2 alebo 1 UNZE GOLD 999,9 10,25,50, alebo 100 EURO (alebo 250,500,1000,2000 SCHILLING) , Rok.

Rubová strana:

Predstavuje nástroje filharmónie, "WIENER PHILARMONIKER"".

TOVAR na objednávku!!!

Pri fixácii ceny tohto zliatku je potrebné potvrdiť cenu u spoločnosti v daný deň. Ďakujeme 

Cena: 1845.00 EUR, Viac
Zlatá investičná minca Krugerrand 1 Oz
Priemer: 32.77 mm
Hrúbka: 2.84 mm
Hmotnosť: 33.9305 g
Rýdzosť: 91.67 % Au, 8.33 % Cu
Hrana: vrúbkovaná
Krajina pôvodu: JAR
Mincovňa: SA Mint
Cena: 1840.00 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2014 proof "Jozef Murgaš - 150. výročie narodenia"

Minca Ag 10€/2014 proof "Jozef Murgaš - 150. výrocie narodenia". Jozef Murgaš (17. 2. 1864 – 11. 5. 1929) – priekopník rádiotelegrafie, patrí k vedcom a vynálezcom svetového formátu. Svojimi vynálezmi podstatnou mierou prispel k zdokonaleniu rádiotelegrafickej technológie. Pocas pôsobenia vo Wilkes-Barre (USA, Pensylvánia) získal viacero patentových práv na vynálezy. Na ich praktické využitie bola v roku 1905 založená úcastinná spolocnost, ktorej bol akcionárom. Z jej prostriedkov vybudoval laboratórium a dal vo Wilkes-Barre postavit skúšobnú vysielaciu a prijímaciu stanicu. Prvé verejné vysielanie sa uskutocnilo 25. 6. 1905. Vyslal a zachytil pri nom bezdrôtové signály z dialky 35 km. Jeho nový princíp prenosu vyvolal v tom case velký ohlas. Bol zakladajúcim clenom Slovenskej ligy v Amerike a spoluautorom jej memoranda. Pocas prvej svetovej vojny sa angažoval za vytvorenie spolocného štátu Cechov a Slovákov a presadzoval rovnoprávnost Slovákov v nom. Autor: akad. soch. Ivan Rehák

Cena: 39.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2014 stand "Jozef Murgaš - 150. výročie narodenia"
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 400 ks
Cena: 34.50 EUR, Viac
Strieborná investičná minca American Eagle 1 Oz

Jednouncová minca American Eagle je medzi zberateľmi a investormi veľmi obľúbená, predovšetkým v Amerike. Je razená od roku 1986. Rýdzosť mincí je stanovená na 99,93% striebra a 0,07% medi. Tým sa zlepšuje odolnosť mince proti oteru. Minca je vyrobená výhradne zo striebra vyťaženého v USA. Vzhľad striebornej investičnej mince vychádza z preslávenej dvadsaťdolárovky Double Eagle (1907-1933). Minca je striebornou obdobou zlatého American Eagle.

Lícna strana: 

Postava kráčajúcej Liberty (Slobody) autora Adolpha A. Weinmana, ktorá sa datuje už od roku 1916. Liberty kráča sebavedome smerom k východu slnka, zahalená do americkej vlajky hviezd a pruhov. V ľavej ruke drží vetvičky vavrínu a duba, symboly občianskej a vojenskej slávy.

Rubová strana: 

Na druhej strane je heraldický orol, symbol USA, ktorý má nad hlavou 13 hviezd, symbolizujúcich 13 kolónií, ktoré v roku 1776 založili Spojené štáty americké.

Pri fixácii ceny tohto zliatku je potrebné potvrdiť cenu u spoločnosti v daný deň. Ďakujeme 

Cena: 0.00 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2013 proof Jozef Karol Hell - 300. výročie
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 5 750 ks
Cena: 49.50 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2013stand Jozef Karol Hell - 300. výročie

Strieborná zberatelská minca nominálnej hodnoty 10 eur Jozef Karol Hell - 300. výrocie narodenia.  Jozef Karol Hell (12. 5. 1713 - 10. 3. 1789) - konštruktér banských cerpacích strojov, vynálezca a hlavný strojný majster je jedným zo zakladatelov tradície štiavnického baníctva. (Presný dátum jeho narodenia nie je doložený a uvádza sa 12., 15. aj 16. máj; písomný záznam je len o dátume krstu 16. mája 1713.) Podobne ako jeho otec Matej Kornel Hell sa venoval stavbe vodných nádrží, ich opravám 
a zabezpeceniu energie pre banské zariadenia. Jeho najväcším prínosom však boli vynálezy cerpacích strojov, ktoré boli podstatne výkonnejšie a spotrebovali omnoho menej vody ako dovtedy používané zariadenia. Podmienky v baniach vylepšil najmä vynálezmi vahadlového, vodnostlpcového a vzduchového cerpacieho stroja. Po ich postavení v baniach v okolí Banskej Štiavnice sa postupne rozšírili aj do dalších európskych krajín. Okrem cerpacích strojov staval tiež požiarne striekacky a zariadenia na drvenie rúd. Stal sa jedným z ich najvýznamnejších konštruktérov a ako hlavný strojný majster sa pricinol o to, že používaná banská technika v banskoštiavnickej oblasti patrila v 18. storocí k najpokrokovejším v Európe. Autor: Mgr. art. Roman Lugár

Cena: 45.80 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2013 stand Matica Slovenská - 150. výročie
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 150 ks
Cena: 48.00 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2011 proof Zob. listiny 900.v.vzniku

Minca Ag 10€/2011 proof Zob. listiny 900.v.vzniku. Zoborské listiny z roku 1111 a 1113 sú najstaršími zachovanými listinnými originálmi na Slovensku. Listina z roku 1111 je napísaná na pergamene, má rozmery 560x320 mm a je takmer nepoškodená. Je rozsudkovou listinou v spore Zoborského opáta Gaufreda s vyberacmi královských daní o tretinu z mýtnych poplatkov v hradnom obvode Nitry a pri rieke Váh až po Trencín, ktoré zoborskému kostolu udelil král Štefan I. V spore vystupuje vyše dvadsat svedkov, predstavitelov svetských i cirkevných inštitúcií v Nitre. Listina z roku 1113 obsahuje súpis majetkov Zoborského opátstva. Je zachovaná na poškodenom hrubom pergamene s rozmermi 460x620 mm, z ktorého cast chýba. Spomína sa v nej do 200 miestnych názvov, ktoré sú dokladom vyvinutého vcasnostredovekého osídlenia ako aj prevažnej slovacity príslušného územia na zaciatku 12. storocia. Na listinách sa nezachovali pecate ani znaky specatenia. Obe sú v súcasnosti uložené v Nitrianskom biskupskom archíve. Autor:    Mgr. art. Peter Valach

Cena: 49.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2011 stand Zob. listiny 900.v.vzniku
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 7 300 ks
Cena: 46.00 EUR, Viac
Minca Ag 20€/2013 proof Pamiatková rezervácia Košice

Minca Ag 20€/2013 proof Pamiatková rezervácia Košice. Košice, druhé najväčšie mesto Slovenska, vyrástlo na križovatke obchodných ciest v širokej kotline pri rieke Hornád. Stredoveké mesto, ktoré sa sformovalo v priebehu 13. storočia, ešte pred jeho koncom obkolesili kamenné hradby. Hlavnou dominantou pretiahnutého šošovkovitého námestia slobodného královského mesta je od konca 14. storočia mohutný gotický Dóm sv. Alžbety. Jeho hlavný krídlový oltár z poslednej štvrtiny 15. storocia patrí k najväčším svojho druhu v Európe. Pri dóme postavili samostatnú zvonicu, Urbanovu vežu a karner sv. Michala. Rozsah a význam stredovekého mesta zdôraznujú kláštory, pričom najstarší zachovaný kostol v meste patril ku kláštoru dominikánov. V zástavbe rozsiahleho mesta dominujú mnohé barokové a klasicistické šlachtické paláce a meštianske domy, neraz ešte so stredovekými pivnicami. Námestie na konci 19. storočia dotvorili výstavné objekty reduty a divadla. Mesto spolu s historickým jadrom, od roku 1983 vyhláseným za pamiatkovú rezerváciu, je ako prvé na Slovensku nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry, ktoré mu na rok 2013 udelila Rada Európskej únie. Autor: Karol Licko

Cena: 67.90 EUR, Viac
Strieborná investičná minca Britannia 1 Oz
Nominál: 2 GBP
Priemer: 39 mm
Hrúbka: 3 mm
Hmotnosť od roku 2013: 31.10 g
Hmotnosť do roku 2012: 32.454 g
Rýdzosť od roku 2013: 999/1000 Ag
Rýdzosť do roku 2012: 958/1000 Ag
Hrana: vrúbkovaná
Autor: Philip Nathan, Ian Rank-Brodley Jody Clark
Krajina pôvodu: Veľká Británia
Mincovňa: Britská kráľovská mincovňa
Cena: 0.00 EUR, Viac
Minca Ag 20€/2011 proof Pamiatkova rezervacia Trnava

Minca Ag proof 20€/2011- Pamiatkova rezervacia Trnava. Trnava patrí k najvýznamnejším mestám Slovenska. Vyznacuje sa bohatou históriou a množstvom architektonických skvostov, ku ktorým patria predovšetkým cenné cirkevné pamiatky. Historická zástavba má korene v starších osadách, ležiacich na križovatke starých obchodných ciest. Prvýkrát sa sídlo spomína v listine ostrihomského arcibiskupa z roku 1211. Prosperujúce trhové miesto dostalo výsady slobodného královského mesta od krála Bela IV. v roku 1238, vdaka comu je pokladané za najstaršie doložené královské mesto na území Slovenska. V 16. storocí prevzala Trnava na 150 rokov úlohy cirkevného a kultúrneho centra krajiny, pretože južné casti Uhorska ohrozovali a okupovali Turci. Roku 1543 sa sem presídlil ostrihomský prímas a zasadali tu cirkevné synody. Vdaka tejto skutocnosti a množstvu kostolov na jej území dostala prívlastok „slovenský Rím“. Kardinál Peter Pázmány založil v meste v roku 1635 univerzitu a Trnava sa stala i centrom najvyššieho vzdelávania. Jej historické jadro bolo v roku 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Autor:    Mgr. art. Roman Lugár

Cena: 68.50 EUR, Viac
Minca Ag 20€/2011 stand Pamiatková rezervácia Trnava
Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnost: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 8 150 ks
Cena: 64.50 EUR, Viac
Minca Ag 20€/2012 proof - Pamiatková rezervácia Trenčín

Strieborná zberatelská minca nominálnej hodnoty 20 eur - Pamiatková rezervácia Trenčín. Trenčín je najvýznamnejším centrom stredného Považia a sídlom Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dominuje mu jedinečná silueta stredovekého hradu, ktorý vyrástol na brale so zachovaným unikátnym rímskym nápisom z roku 179 n.l. Hradná veža sa spája s menom najznámejšieho majiteľa hradu, oligarchu Matúša Čáka, ktorý z neho na prelome 13. a 14. storočia ovládal svoje rozsiahle panstvo. Stredoveké mesto primknuté k hradnému kopcu sa vyvinulo na starobylej obchodnej ceste popri rieke Váh. Vyrástlo okolo cesty rozšírenej do nepravidelného trhového námestia. Po udelení mestských privilégií v roku 1412 si obyvatelia v priebehu 15. storočia vybudovali opevnenie. Pozostatok z neho je Dolná brána, ktorá spolu s gotickým farským Kostolom Narodenia Panny Márie stojacim vo svahu nad mestom a barokovým kostolom a kláštorom sv. Františka Xaverského na námestí patrí k tradičným historickým dominantám niekdajšieho sídla župy. Zachované historické jadro mesta bolo v roku 1987 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu. 

Autor: averz: Karol Licko
reverz: Miroslav Rónai
Cena: 64.90 EUR, Viac
Minca Ag 20€/2012 stand Pamiatková rezervácia Trenčín
Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnost: 33.63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 5 900 ks
Cena: 59.90 EUR, Viac
Minca Ag 10€/2012 stand - Majster Pavol z Levoče

Strieborná zberatelská minca nominálnej hodnoty 10 eur Majster Pavol z Levoce v proof kvalite. Majster Pavol z Levoce, spišský rezbár na zaciatku 16. storocia, patrí k najvýznamnejším stredoeurópskym rezbárom. Vo svojej tvorbe nadviazal na tradície neskorogotického sochárstva. Jeho dielo je obdivuhodné kvalitou i rozsahom a zaraduje sa medzi najhodnotnejšie stredoveké pamiatky na území Slovenska. Je autorom monumentálneho hlavného oltára Kostola sv. Jakuba v Levoci a dalších diel, ktoré prispeli k tomu, že mesto sa stalo súcastou svetového kultúrneho dedicstva UNESCO. Krídlové oltáre z jeho dielne možno tiež obdivovat v kostoloch v Sabinove, Lipanoch ci v Banskej Bystrici. Tieto oltáre predstavujú nárocné architektúry s množstvom fiál a ornamentov a integrujú v sebe sochy aj tabulové malby. Skulptúry sa vyznacujú teatrálne štylizovanými drapériami pozlátených pláštov, ich tváre lemované kuceravými vlasmi sú idealizované. Napriek gotickej štylizácii však viaceré postavy, najmä krucifixy v Bardejove, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a Spišských Vlachoch, už prezrádzajú neobvyklú znalost anatómie. Spolu s ornamentmi na niektorých oltároch tým do umenia Majstra Pavla preniká renesancia. Autor: Mária Poldaufová

Cena: 50.00 EUR, Viac
Strieborná investičná minca Kangaroo Klokan 1 Oz
Nominál: 1 AUD
Priemer: 40.600 mm
Hmotnosť: 31.107 g
Rýdzosť: 999,9/1000 Ag
Autor: Dr Stuart Devlin, Ian Rank-Broadley, Jody Clark
Krajina pôvodu: Austrália
Razba: mincovňa Perth
Cena: 36.50 EUR, Viac
Austria Philharmonic 1 unca striebra 2021

"Nakoľko nie som internetový predajca a ku každému z Vás rád pristupujem ako k jedinečnému zákazníkovi, tak ceny upravujem podľa aktuálneho cenníka v čase a podľa množstva tovaru.

TOVAR skladom!!!

Zavolajte na 0905 805 678 alebo napíšte na jchabrecek@gmail.com a veľmi radi poradíme.

Rakúska strieborná minca.
Je to prvá európska strieborná minca s rýdzosťou 999,9 / 1000. Trh pozitívne zobral dopyt po striebornej minci Viedenskej filharmónie, pretože zlatá filharmónia je od roku 1989 jednou z najúspešnejších investičných mincí v Európe.

Na tomto úspechu mohla Viedenská filharmónia nadviazať, pretože len mesiac po jej zverejnení sa predalo milión strieborných mincí Viedenskej filharmónie. Známe názvy mincí sú tiež: „Silver Phil“, „Silver Philharmonic“ alebo „Harmony“.

Meno a dizajn zdedila po svojej slávnejšej staršej sestre, ktorá obsahuje rýdze zlato - zlatý Philharmoniker. Rovnaký dizajn, ktorý sa pri nových ročníkov nemení, zobrazuje orgán rakúskej filharmónie a strunové a dychové hudobné nástroje.
Nominálna hodnota je 1,5 EUR. Dôvodom je skutočnosť, že euro už má mince s nominálnou hodnotou 1 a 2 eurá. Minca je zákonným platidlom v Rakúsku.
Lícna strana:
Obrázok: Majestátny orgán v Zlatej sále v sídle Viedenskej filharmónie. Text na lícnej strane - "REPUBLIK ÖSTERREICH 1 UNZE FEINSILBER 1,5 EUR" Rok
Rubová strana:
Obrázok: Strunové a dychové hudobné nástroje členov zboru Viedenskej filharmónie. Text na rubovej strane - Wiener Philharmoniker

Pri fixácii ceny tohto zliatku je potrebné potvrdiť cenu u spoločnosti v daný deň. Ďakujeme 

Cena: 36.90 EUR, Viac