Analýza zlata vám ukáže istotu.  

 Ceny zlata v posledných týždňoch prepadli, po dobrom štarte v roku 2015. Vskutku, zatiaľ čo zlato sa v januári zvýšilo o 10 percent, všetky zisky vo februári vrátilo.              Z technického hľadiska a intuitívneho sa prikláňame k názoru, keďže je vidno skutočnosť, že zlatu sa nepodarilo obchodovať nad úrovňou 1 300 amerických dolárov za uncu (docela psychologická úroveň) viedla investorov k odpočinku v ich dlhých (na rast zameraných) pozíciách uprostred nedostatku silného presvedčenia.

V polovici januára sme očakával krátkodobé naladenie na rast, keďže "Grexit" mohol viesť k vytoreniu turbulencií na finančných trhoch a investori vnímali zlato, ako najlepšie aktívum, spolu s americký dolárom.                                                                          

Na konci januára sme však poznamenali, že naše krátkodobé býčie naladenie bolo trhom obmedzené, čo sa prejavilo tým, že sa zlato nemohlo dostať na udržateľnú úroveň, nad 1300 dolárov.

V poslednej dobe, predajný tlak zosilnel, keďže obchodníci a investori na trhu sú stále viac presvedčení, že žijeme v nepriateľskom makroekonomickom prostredí pre zlato, najmä, keď je vidno posilňujúcu hodnotu amerického dolára a vyššie reálne úrokové sadzby v USA. Kým hodnota amerického dolára od polovice minulého roka výrazne vzrástla, malo to jednoznačný pokračujúci tlak na znižovanie ceny zlata. Je zaujímavé si všimnúť, že rast cien zlata medzi novembrom roka 2014 a januárom 2014 (nárast o zhruba 15 percent) boli spojené s poklesom amerických reálnych úrokových sadzieb. Počas tohto obdobia, a to aj napriek tomu, že aktuálne makro-prostredie by sa nemalo považovať za priateľské pre zlato, vzhľadom k sile amerického dolára, sa prikláňame k názoru, že nižšie americké reálne úrokové sadzby predstavujú dočasnú úľavu pre tento cenný kov. Podľa nášho názoru, rally v cenách zlata bola vykonaná čiastočne vďaka nárastu čistých špekulatívnych dlhých pozícií, ako je vidieť na grafe. V skutočnosti, tieto pozície špekulantov "majú tendenciu odrážať určité fundamenty v predstihu, najmä predovšetkým pre reálne úrokové sadzby v USA.  Rovnako tak, ako je vidieť na obrázku, k tomu, že reálne úrokové sadzby v USA sa začali tlačiť vo februári na vyššie úrovne, čo viedlo k zníženiu ich dlhých (na rast zameraných) pozícií v zlate. Podľa nášho názoru, to je teda taktiež možné pripísať kombinácii na zhoršujúci sa technický obraz v grafoch (teda zlyhaniam k prelomeniu úrovne 1 300 dolárov). To viedlo účastníkov trhu, aby prehodnotili svoje očakávania ohľadom budúcej ceny zlata. Aby sme to zhrnuli, naladenie v cenách zlata je v poslednej dobe viac vychýlené smerom nadol, keďže makro-prostredie sa čoraz viac stáva nepriateľské pre zlato. V dôsledku posilňujúceho amerického dolára, vyšších reálnych úrokových sadzieb v USA, spolu s nedostatkom trhovej reakcie na politickú nestabilitu v eurozóne, ceny zlata budú pravdepodobne klesať voči doláru, avšak voči euru neuveriteľne stúpať.

 Zdroj: MikzEconomics

13.3.2015 - Abdis Investment