Investovať do striebra sa oplatí.  

Svet ročne spotrebuje miliardu uncí striebra. Dopyt po  striebre rastie: v roku 2018 padne iba na fotovoltaiku až 109 mil. uncí. Ročný celkový dopyt po striebre sa minulý rok pohyboval okolo jednej miliardy uncí. Najväčší podiel na tomto objeme má striebro pre priemyselné využitie, dosahuje takmer 55%. Najsilnejším spotrebiteľom tohto drahého kovu je v súčasnej dobe Čína, a to najmä v elektrotechnickom a elektronickom sektore. Rešpektovaná organizácia Silver Institute odhaduje, že do roku 2018 dôjde na globálnej úrovni až k 27% nárastu dopytu po tomto drahom kove.

„Svetová ťažba striebra dosahuje ročne vyše 800 miliónov uncí, tvorí tak väčšinový podiel celosvetovej ponuky, zvyšok trhovej ponuky zabezpečuje recyklácia a dodatočné vládne predaje. Podľa štatistík Silver Institute je najväčším producentom striebra Mexiko (170 mil. uncí) nasledované Peru (120 mil. uncí), Čínou (120 mil. uncí), Austráliou (60 mil. uncí) a Ruskom (45 mil. uncí). Peňažné náklady na primárnu ťažbu striebra zodpovedajú približne 9 dolárom na jednu uncu. Najviac striebra sa spotrebuje na výrobu fotovoltaiky, t.j. solárnych panelov. V tomto sektore by sa v roku 2018 malo podľa Silver Institute spotrebovať až 109 mil. uncí tohto drahého kovu. Ďalšími kľúčovými odvetviami sú výroba spájok a zliatin s odhadovanou spotrebou striebra v najbližších troch rokoch až 88 mil. uncí. Na treťom mieste je automobilový priemysel s odhadovanou spotrebou 71 mil. uncí striebra. Nasleduje výroba batérií, priemyselných ložísk, tlačeného atramentu a využitie striebra v zdravotníctve a pre účely čistenia vody. „Úloha striebra je vďaka jeho jedinečným fyzicko-chemickým vlastnostiam v priemysle de facto nezastupiteľná. Rastúce využitie tohto drahého kovu je potom najmä v tzv. zelených technológiách, pretože napomáha k ochrane životného prostredia. Striebro dnes napríklad nahrádza používanie chemikálií pre čistenie vody či znižuje množstvo spotrebovanej energie v priemysle a domácnostiach.

Solárna energia

Solárna energia je efektívnou alternatívou k fosílnym palivám, ktorých obmedzený výskyt a efekty znečistenia sú a počas nasledujúcich rokov budú rastúcim problémom. Globálny trend naznačuje rozšírenie solárnej energie od rodinných domov až po korporácie a nadnárodné spoločnosti. Striebro je základnou zložkou fotovoltaických článkov, ktoré zachytávajú slnečné lúče a premieňajú ich na elektrickú energiu. Pri výrobe fotovoltaických článkov z kryštalického kremíka (cca 90% všetkých vyrobených článkov) sa používa strieborná pasta. Silver Institute uvádza, že do roku 2016 sa v solárnej energii predpokladá spotreba približne 70 miliónov uncí striebra a v roku 2018 to bude o ďalších 40 mil. uncí viac. Fotovoltaika predstavuje silný trh pre spotrebu striebra. Od roku 2013 dochádza k prudkému rastu počtu inštalácií v ázijsko-pacifickom regióne, predovšetkým v Číne. Rovnako tak veľký potenciál predstavuje Južná Amerika a Afrika. V Európe a najviac asi v Nemecku dochádza k pokračujúcemu nárastu v inštalovaní nových fotovoltaických kapacít. „Blízky východ a severná Afrika sú symbolom obrovského a zatiaľ stále nevyužitého potenciálu.

Striebro pri čistení vody

Ďalšie kľúčové využitie striebra je v miliónoch čističov vody, ktoré sa každoročne predajú. Striebro zabraňuje rozšíreniu baktérií a rias vo filtroch a umožňuje správny priebeh čistenia, pretože zbavuje pitnú vodu baktérií, chlóru, trihalometánov, olova, ďalších častíc a zápachu. Podobne ako kyslík pôsobí striebro ako silný čistič, ktorý ponúka alternatívu k iným dezinfekčným systémom. „Ióny striebra sa začínajú tiež pridávať do systémov čistenia vody v nemocniciach, komunálnych čističiek vôd, bazénov a kúpeľov. Striebro zároveň zabíja baktérie spôsobujúce tzv. legionársku chorobu. Tieto baktérie vznikajú pri nahromadení vody v potrubí, prípojkách a vodných nádržiach. V rozvojových krajinách sú hlavným problémom choroby z vody. Hoci je stále potrebné objaviť plný rozsah, v akom môže striebro pomôcť vyriešiť problematiku čistej pitnej vody, pokračujúci výskum ukazuje, že použitie striebra bude pre globálne zásobovanie vodou kľúčové.

Striebro v oknách a v skle

Postriebrené zrkadlá sú už dlhú dobu obľúbeným prvkom v domácnostiach, no ešte značná časť populácie nie je oboznámená s "neviditeľným" striebrom alebo transparentnou vrstvou striebra, ktorá dáva termálnym okenným tabuliam schopnosť odrážať horúce letné slnko von a zároveň udržiavať vnútornú teplotu. Táto relatívne nová technológia zohráva zásadnú úlohu v modernom stavebníctve, pretože podporuje ekologické a ekonomicky úsporné bývanie. Silver Institute uvádza, že v domácnostiach v USA je každý rok využitých cez 250 miliónov štvorcových stôp postriebreného skla. Špecifický druh dvojitého okenného skla dnes dokáže odraziť až 95% slnečných lúčov, čo podstatne znižuje náklady na chladenie a spotrebu energie. Striebrom potiahnuté polyesterové dosky používané v oknách sú ďalšou obľúbenou metódou pre zníženie prenikania svetla. „S rastúcimi nákladmi na energiu a neustále vysokým záujmom o životné prostredie je pravdepodobné, že v najbližších rokoch popularita sklenených výrobkov s vrstvou striebra porastie.

Svetová ponuka a dopyt po striebre (v miliónoch uncí).

 

Spotreba 2013

Spotreba 2018

Batérie

32

36

Etylénoxid (EO)(Katalyzátor)

52

63

Fotovoltaické (solárne panely)

88

109

Automobilový priemysel

56

71

Spájkovanie a zliatiny

70

88

Ložiská

2

3

Tlačené Silver atramenty

2

4

Iné (zdravotníctvo, čistenie vody)

9

12

Celkom

310

386

Zdroj: Silver Institute

20.4.2015 - Abdis Investment