Slovensko vlastní 31 ton zlata, kde ho ukrýva?  

Investovanie do zlata patrí medzi obľúbené formy zábezpeky proti kríze, tak zo strany bánk, ako aj spotrebiteľov. Oplatí sa do drahého kovu investovať, alebo ide len o zašlý lesk minulosti? 

Držbu zlatých rezerv má na starosti Národná banka Slovenska (NBS). „NBS spravuje vyše 31,7ton obchodovateľného zlata, ktoré má na účte v Bank of England. Jeho hodnota je približne 1,1 miliardy eur. To predstavuje necelých šesť gramov zlata na obyvateľa.

Dôvod uloženia slovenského zlata mimo našich hraníc spočíva v zjednodušení logistiky – v Londýne prebiehajú obchody so zlatom, nachádza sa tam Londýnska burza, ktorá zároveň kvalifikuje a zverejňuje emitentov, teda má na starosť kritériá auditu kvality zlatých investičných produktov, ktoré sú akceptované po celom svete. Devízové rezervy centrálnych bánk však ani zďaleka nedržia všetko zlato sveta, aj keď patria medzi významných investorov. „Podľa US Geological Survey sa devízové rezervy centrálnych bánk podieľajú na celkovej držbe zlata vo svete len 17 percentami, ostatné je v rukách súkromnych investorov ( klientov Abdis Investment ). Dnes už zlato nepredstavuje pre centrálne banky takú zábezpeku ako kedysi.

Dedičstvo minulosti:  „Držba zlatých rezerv je pre svetové centrálne banky dedičstvom minulosti, v nedávnej histórii najmä devízového režimu, ktorý sa dohodol po druhej svetovej vojne v Bretton Woods." Systém sa však rozpadol začiatkom 70. rokov, USA sa vtedy rozhodli upustiť od tzv. zlatého štandardu – naviazania kurzu dolára na zlato. Vzkriesiť zlatý štandard chcela neraz Čína a Rusko v rámci tzv. menovej vojny. Východní giganti sa nádejali ukončiť hegemóniu doláru. „Centrálne banky dnes už považujú zlato predovšetkým len za určitú poistku pre neisté obdobie“. Podľa World Gold Council má najväčšie zásoby zlata na svete USA, a to viac ako osemtisíc ton. Druhé miesto patrí Nemecku s vyše 3,3-tisíca tonami zlata. Nasleduje Taliansko, Francúzsko a Rusko. Zlato ako kov istoty prirodzene lákal nielen centrálne banky, ale aj súkromných investorov. V poslednej dobe sa však karta obracia a už teraz sa hovorí, že kráľom je Čína a americké zásoby sa presunuli na východ. Zlato môže slúžiť ako istota v prípade znehodnocovania peňazí a cenového rastu, teda inflácie. „V súčasnosti však investori do zlata nakupujú pre veľmi priaznivú cenu a neistotu okolo Grécka a Španielska". Tehličky a prúty ako uchovávatelia hodnôt už dnes žiaria ako kedysi. 

Ako uschovať zlato?

„Z fundamentálneho pohľadu sa zlato zvyklo považovať za jeden z nástrojov na poistenie sa pred rizikom nežiaduceho zrýchlenia inflácie a neistoty na politickej a ekonomickej úrovni“. Nakupovať zlato s cieľom uchovania hodnoty a „poistky proti kríze“  je veľmi jednoduché. „Na rozdiel od investícií do dlhopisov či akcií držanie zlata neprináša žiaden pasívny príjem, ako sú kupónové platby z dlhopisov či dividendy z akcii,“ ale v dnešnej dobe pridáva obrovskú istotu. Sušiť zlato doma a pripraviť sa na krízu však je také ľahké – zlato treba najskôr niekde kúpiť. Musí byť certifikované a predajca registrovaný v Puncovom fonde SR. A to Abdis Investment spĺňa. „Investícia do zlata so sebou nesie mnoho špecifík, ktoré sa pre bežného spotrebiteľa môžu javiť veľmi neprehľadné“. Vyžaduje to nadštandardnú informovanosť, ktorú Abdis Investment vo veľkom prináša. Formy investovania sa pre jednotlivcov líšia podľa toho, či chce zlato fyzicky nakúpiť ihneď alebo priebežne nakupovať v Investičnom programe. Spotrebiteľ sa k zlatu dostane cez spoločnosť Abdis Investment, ktorá garantuje prvotriednosť tovaru.

Za posledné štyri dekády narástla cena zlata o takmer tritisíc percent, avšak nedávnych rokoch zaznamenalo mierny pokles. Historické maximum dosiahlo v roku 2011, a to sumou 1920 dolárov za uncu, vtedy ľudia kupovali istotu pred krízou, dnes nakupujú ľudia ešte väčšiu istotu pred neistou dobou. V súčasnosti je cena na úrovni 1190 dolárov za uncu. Komodity sa skvelé ceny. 

 

8.6.2015 - Abdis Investment