Sú obyčajní ľudia sprostí?  

Pred rokom som písal o regulácii bail-in a bail-out, spôsobe záchrany banky. Kým pri bail-out banku zachraňuje štát alebo inštitúcie ako Európska centrálna banka, Medzinárodný menový fond alebo iné banky, pri bail-in je to iné.Bail-in hovorí, že banku budú zachraňovať veritelia a klienti. Jednoducho klesnú vklady klientov v banke preto, lebo banka je v strate a tým sa banka zachráni.

Tak už je to tu a prípad od našich rakúskych susedov. Jedná sa o banku Heta Asset Resolution AG. Veritelia v rakúskej banke Heta Asset dostanú menej ako polovicu svojich peňazí. Rozhodol o tom rakúsky regulátor finančných trhov FMA. Kto sú veritelia banky? Veritelia banky sú tí, ktorí banke požičali peniaze. Nie sú to všetci klienti banky, ale niektorí klienti sú aj veriteľmi, pretože si kúpili bankové dlhopisy, alebo akcie banky. Ako klient banky si môžete kúpiť dlhopis banky, alebo jej matky zo zahraničia. Banky sa tvária, že tieto dlhopisy sú výnimočne bezpečné. Na začiatku roka pripravila EÚ reguláciu bail-in aj pre klientov. V ich jazyku povedané, „že aj vklady klientov v bankách sú vystavené potenciálnemu bail-in v prípade problémov banky“. Inými slovami tu máme reguláciu, ktorá hovorí, že v prípade, ak bude mať banka problém, môžu sa klienti na to skladať. Aktuálne regulácia hovorí, že pred záchranou banky zo strany štátu musia byť pasíva banky znížené o minimálne 8%.Keďže pasíva banky sú hlavne vklady klientov, pred tým, než bude štát zachraňovať banku, sa všetkým znížia vklady v banke o 8%. A to je asi iba začiatok. EU to ospravedlnila tým, že je dôležitejšie chrániť cely bankový systém, ako chrániť peniaze klientov vo vybraných bankách. Záver. Ak veríte, že dnešní politici a bankári kopú za Vás, tak ste asi padnutí na hlavu. Neurazte sa, ale práve Vám povedali, že pred tým, ako bude štát (teda všetci ľudia) zachraňovať banku, budú všetky vklady znížené o 8%. To znamená, že ste chudobnejší o Stovky a možno tísíce eur. Zatiaľ!!! Zajtra to bude 15% alebo 30%. A potom tú banku zachráni štát (zvýši sa štátny dlh). Dlh každého z nás a našich detí narastie do budúcnosti. Najprv teda zachraňujú banku klienti a potom klienti prezlečení za daňových poplatníkov . 

Článok s pred roka.

 "A už to tu máme: „bail-in“. Teda zapojenie investorov (vkladateľov) do záchrany krachujúceho subjektu. Už je to bežná praktika pri snahe odvrátiť bankrot systémovo dôležitej banky alebo znížiť verejné zadlženie štátu. Už žiadne bankové konto alebo úspory vo fondoch nie sú stopercentne bezpečné. Cyperský precedens poslúžil ako šablóna pre bail-in procedúry na Novom Zélande, v Kanade a po celej Európe. Je len otázkou času, kedy systém prijmú  aj Spojené štáty americké a iné krajiny, ktoré budú potrebovať dočasne zaplátať svoje dlhy. Poľské súkromné penzijné fondy si privlastnila vláda, participácia investorov na záchrannom balíčku sa organizuje aj u najväčšej talianskej banky. Ale poďme pekne po poriadku.  Island: Všetci Island chválili za to, ako zvládli svoju finančnú krízu. Dnes však islandská vláda navrhuje, že „všeobecná záruka“, ktorá bola schválená v roku 2008 a vzťahovala sa na všetky bankové kontá do 100 tisíc €, bude zrušená. Veľmi silno to pripomína európske praktiky s participáciou veľkých a hlavne malých vkladateľov na odpisoch insolventných bánk. Poľsko: Veľmi zaujímavá kapitola. Aby poľská vláda znížila vládny dlh, vzala (skonfiškovala)  peniaze z penzijných fondov. Poľská vláda sa síce snažila, aby to pôsobilo ako zložitý, nič moc legálny manéver. Skutočnosť je však taká, že boli súkromným investorom zobrané aktíva bez akýchkolvek kompenzácií. Trošku špecifická cesta, ako pomôcť domácej ekonomike, avšak poľská burza dostala veľkú ranu. Investori presunuli z Polska 8 mld. €.

Taliansko: Plnohodnotný bail-in sa už organizuje u najstaršej talianskej banky, ktorá nutne potrebuje financie na reštrukturalizáciu  Kto najviac stratí z odpisov v banke Monte Paschi? Najskôr sa na záchrane banky budú musieť podielať držitelia dlhopisov a vkladatelia. Monte Paschi ticho zahájila bail-in u dlhopisových investorov, keď oznámila, že prerušuje platby úrokov u troch hybridných cenných papierov. Chce tak vyhovieť požiadavkám európskych autorít, ktoré chcú, aby držitelia fondov prispeli na reštrukturalizáciu zachranovanej talianskej banky. Podľa podmienok týchto cenných papierov nemajú držitelia žiadne záruky, ani nároky na kompenzácie. Banka môže pozastaviť výplatu úrokov, akoby oznámila bankrot a keď platby v budúcnosti obnoví, nemusí nic nahradzovať. Procedúra s hybridnými fondami môže poslúžiť ako šablóna pre nápravu celej štruktúry banky. Vkladatelia zostávajú zatiaľ nedotknutí, dá sa ale v najbližších dňoch očakávať, že nakoniec spadnú do cyperskej pasce. Nový Zéland: Vláda v dnešných dňoch prejednáva "bail-in" ako bude postupovať pri akomkoľvek krachu veľkej banky. Postup bude taký, že o časť svojich príjmov prídu aj malý vkladatelia. Ak sa dostane do režimu OBR (Open Bank Resolution) ako sa ľudovo program na vysporiadanie s insolvenciou veľkých bánk nazýva. Všetkým vkladateľom budú cez noc znížené vklady o toľko, koľko bude banka potrebovať na záchranu banky. Centrálna banka práve finalizuje celý systém.  Kanada: Dokonca aj Kanada postupne smeruje k prijatiu bail-in a je súčasťou nového vládneho rozpočtu. Plán navrhuje implementovať bail-in režim pre dôležité kanadské banky. Maďarsko: Tu zobrali Maďarom druhý dôchodkový pilier, na splatenie dlhov. Bolo to prezentované pre budúce blaho národa.  Ukrajina: Štát sa nachádza v hlbokej kríze, ekonomickej a politickej. Ľudom zablokovali účty a hlasno sa hovorí o zdaňovaní nad určitú hranicu. Vlády celého sveta považujú peniaze ľudí za prostriedok k riešeniu akýchkoľvek  budúcich problémov veľkých bánk.  A teraz si predstavte, že vaše peniaze budú použité na účely, ktoré Vám nikdy nepomohli ani nepomôžu. Najlepšou a jedinou cestou ako zachrániť svoje peniaze pred vládou bude diverzifikovať svoje portfólio. Preto je dobre porozmýšľať, kde ich investovať (schovať) pred znehodnotením. Doporučujem alternatívne investície. Ponúkam svoje služby v oblasti investičných diamantov, zlata, striebra a platiny. Ak ich dobre rozložíte do viacerých častí, vláda Vám ich bude tažko konfiškovat. Som hlavne konzultant a ponúkam kvalitné informácie.

Zdroj: Gold Saffe, Abdis Investment

3.5.2016 - Jozef Chabreček