Pomôže nám v budúcnosti tretí pilier?  

Tak si ho poďme pekne rozobrať. Tretí pilier kombinuje príspevky od zamestnávateľa a zamestnanca, ktoré spravuje zvolená doplnková dôchodcovská spoločnosť (DSS). Zamestnanec si môže vybrať, či bude investovať v jednom alebo viacerých príspevkových fondoch vybranej DDS. Štyri DSSky ich majú celkovo sedemnásť. Je nepovinný s výnimkou zamestnancov vykonávajúcich rizikové povolanie. V ich prípade odpadá aj povinnosť prispievať do systému svojou časťou. V sporiacej fáze si účastník môže odrátať zo svojho daňového základu do 180 eur ročne. Výplatná fáza nastáva po priznaní starobnej či predčasnej starobnej penzie, alebo po desiatich rokoch výkonu rizikových prác, no najskôr päť rokov pred dovŕšením penzijného veku. Vtedy sa dôchodcom vyplatí časť nasporených peňazí jednorazovo a časť postupne vo forme doplnkového starobného dôchodku.

Preto by mal byť dôležitou súčasťou dôchodkového zabezpečenia! Napriek tomu sa mu, či už ide o počet sporiteľov, alebo o zhodnotenie, veľmi nedarí. Prečo nedokážu dôchodkové fondy zarábať a pritiahnuť tak väčší záujem sporiteľov?

Najväčšia výhoda systému však jednoznačne spočíva v príspevku od zamestnávateľa, teda v prípade, že zamestnávateľ sa k tomu dobrovoľne zaviaže. Ten je totiž priemere výrazne vyšší ako príspevok samotného sporiteľa. Mnohé firmy však majú povinnosť prispievať do systému danú zo zákona, a to tým zamestnancom, ktorí vykonávajú práce ohrozujúce zdravie.

No a tým výhody tretieho piliera skončili. Za jeho najväčšiu slabinu sa považuje jeho výnosnosť alebo skôr nevýkonnosť. V jednom z ponúkaných príspevkových fondov totiž dokonca v dosahuje negatívne hodnoty a pri zopár ďalších to za posledných päť rokov v priemere nebolo ani percento. Ďalšou obrovskou nevýhodou sú poplatky alebo oficiálne odplaty ktoré si sporiteľne účtujú. Tie totiž v mnohých prípadoch úplne “zožerú” už aj tak biedne výnosy. Situácia tak nápadne pripomína štátny príspevok na bývanie, ktorý v mnohých prípadoch úplne „skasírujú” stavebné sporiteľne. A to aj napriek tomu, že vláda v novele z roku 2014 znížila ich maximálnu výšku. Pre tretí pilier sú stanovené na 1,6 percenta z celkového majetku fondu, čo je stále veľa. „Súčasné nastavenie tretieho piliera považujem za nešťastné práve kvôli výške priebežných poplatkov, ktoré si sporiteľne účtujú. Preto:  „v budúcnosti sa dôchodcovia nebudú môcť spoliehať len na štátny dôchodok a nevyhnutnosťou sa pre nich stane dobrovoľné dôchodkové sporenie“.

Pre koho to má výhody?  „Pre zamestnancov, za ktorých prispieva ich zamestnávateľ, takáto otázka ani nemá svoje opodstatnenie − pre nich doplnkové dôchodkové sporenie prináša len výhody”, avšak po určitých rokoch, podľa nasporenia by som ich osobne vybral, a investoval do fyzických komodít, ktoré slúžia ako obrovská poistka v tejto neistej dobe. Hovorí  poradca finančnej gramostosti zo spoločnosti Abdis Investment.  „Akákoľvek príprava na starobu, ktorá umožňuje priebežne zhodnocovať prostriedky aspoň na úrovni inflácie svoje opodstatnenie určite nemá,” dodáva. „Tretí pilier v spojení s príspevkami zamestnávateľa podľa môjho názoru tieto predpoklady spĺňa len čiastočne, avšak treba to skombinovať  s finančnou gramotnosťou.“ A tú vyučujeme len v našej spoločnosti Abdis Investment. Nie každý má tú možnosť predbehnúť dobu a naučiť sa veci, ktoré pomôžu na starobu. Lebo nik sa nepostará o naše financie ako my sami. Hovorí guru finančnej gramotnosti Jozef Chabreček a generálny riaditeľ spoločnosti Abdis Investment.

15.5.2016 - Jozef Chabreček