Priemysel bude potrebovať 600mil.Oz striebra.  

Ako iste viete, striebro je priemyselný kov a bez neho vy sme si nevedeli predstaviť priemyselnú výrobu. Každodenne ho používame a bez neho by neexistovali veci na život, avšak striebro sa masívne využíva vo fotovoltaických článkoch (hlavných zložiek solárnych panelov) ako katalyzátor a na výrobu etylénoxidu (dôležitým prekurzorom pri výrobe plastických hmôt a chemikálií). Tieto dve využitia striebra predstavujú dohromady 120 mil. uncí (Oz) ročnej spotreby, v priemere od roku 2016 až do roku 2020, čo predstavuje nárast o 32% v porovnaní s úrovňou roku 2015, podľa novej správy vydanej dnes Silver Institute.

Existuje mnoho dôvodov, prečo je dopyt po striebre vo fotovoltaických (PV) buniek. Počet inštalácií solárnych panelov stabilne rastie a v najbližších rokoch v dôsledku kombinácie legislatívy emisií uhlíka, vládnej politiky a zníženia nákladov na gigawatt elektriny vyrobenej za použitia solárnych penelov. To prinesie výrazne zvýšenú striebornú spotrebu cez stabilný nárast množstva striebra použitého v každom solárnom panely. Správa predpokladá, že rok 2018 bude nárazníkom pre vysoký dopyt striebra, kvôli výstavbe rekordného počtu solárnych panelov; striebrné použitie v PV v roku 2018, očakáva sa, že bude asi 75% vyšší ako v roku 2015.

Etylén oxid (EO) je dôležitou surovinou pre obrovské množstvo plastových a chemických produktov, z ktorých najdôležitejšie je etylén glykol, ktorý sa používa pri výrobe nemrznúcich chladiacich kvapalín a polyetyléntereftalátu (PET), živice, vláknach pre odev, ako aj plastových fliaš a nádob potravín. Očakáva sa: že požiadavky EO sa zvýšia z dôvodu rastu trhu s nemrznúcou zmesou. Využitie automobilového priemyslu sa bude zvyšovať až do roku 2020, pričom Čína je na čele, a Európa a Severná Amerika si zachová svoje súčasné úrovne spotreby. Kombinovaný ťah PET obalov a využitie v automobilovom priemysle podporí základný rast spotreby EO, s projektovanou 30 mil. oz (uncí) strieborného dopytu cielené na EO až do roku 2020.

Autori správy:  - CRU Consulting, globálne komoditné poradenstvo - vysvetľujú, ako tieto expandujúce odvetvia pomôžu dopyte po striebre. Detailná analýza je uvedena v bezplatnej správe, ktorú možno stiahnuť na tomto odkaze perspektívach strieborného dopytu v etylénoxidu a fotovoltaiky.

Zdroj: The Silver Institute 

23.1.2017 - Jozef Chabreček