Finančná gramotnosť a budovanie vzťahov.  

     „Slepý je ten čo sa len pozerá.“

V mojom chápaní si môžete finančnú gramotnosť predstaviť ako súbor hodnôt, pravidiel a vedomého pôsobenia uvedených skutočností s prostredím, a tým aj s jednotlivým človekom. Dovoľte mi pár citátov k tomuto zamysleniu sa.

„Máme sklony posudzovať úspech podľa výšky svojich platov alebo veľkosti svojich automobilov a nie podľa kvality svojej služby a vzťahu k ľudstvu.“  M. L. King

 „Cintorín je miesto najlepších medziľudských vzťahov.“  M. Kováč

Vzťah je aj medzi vnútorným a vonkajším prostredím, ktorý formuje človeka. Človek sa formuje rôznymi hodnotami a pravidlami. Pravidlá sú dané a vyplývajú z rôznych napr. kultúrnych, etnických, religióznych, geografických a tak ďalej. Človeka charakterizuje jeho myslenie, jazyk a chovanie. Tie sú vzájomne neoddeliteľné. Podobne je to aj s úspechom človeka, ktorý priamo závisí od motivácie a dôvery. Dovolím si citovať múdrych ľudí čo napísali o dôvere:

 „Základom spravodlivosti je dôvera, to znamená stálosť a úprimnosť v slovách i dohodách.“ Cicero

„Vážnou príčinou, prečo človek stráca dôveru v seba, je strata pocitu, že je milovaný.“ K. Čapek

Slovo dôvera je založené na etických hodnotách, ktoré vytvárajú pozitívnu energiu. Ja sa vrátim k etickým hodnotám, ktoré majú obrovský význam na ceste k dôvere. Sú to cnosti ako: spoľahlivosť,  vernosť, ochota pomôcť, férovosť, úcta, odvaha ochraňovať a konať dobro, disciplína, láskavosť, poctivosť, čestnosť, pravdovravnosť. To všetko zastrešuje kľúčová cnosť a tou je spravodlivosť. Opak etických hodnôt: egoizmus, arogancia, násilie, ľahostajnosť, strata empatie, primitivita, šikanovanie, vydieranie, bezohľadnosť.

Kvôli týmto slovám a činom elít nesledujem správy.

A musím sa priznať, má to  blahodarný účinok na moje zdravie. J

A teraz si položme otázku: „ V akom prostredí žijeme a aké vzťahy budujeme?“

Dnes žijeme v predstave, že ľudské vzťahy – teda sama ľudskosť – sú na úkor pracovného nasadenia - výkonu, ľudia by mali prestať strácať svoj čas a energiu ne - produktívnymi záležitosťami. Predpokladáme, že doména ľudskosti (čo sú vzťahy, láska, priateľstvo, krása, umenie atď.) je ne – produktívna, len s výnimkou re - produkcie, ktorá jediná a to doslova a do písmena (re)produktívna je. Aj keď, v poslednom čase dostáva na frak. (znižovanie populácie) Snaha maximalizovať efektivitu na úkor ľudského,  z človeka robí už len výrobnú jednotku.

 Či je to správne alebo nie, si odpovedzte sami!

Karel Čapek v dvadsiatych rokoch minulého storočia napísal vedecko-fantastickú hru R.U.R. Je to hra o vzbure umelých bytostí, ktoré boli zostrojené za účelom prevzatia ľudskej práce. Najskôr ich nazval labour – práca, ale jeho brat Jozef vymyslel priliehavejšie slovo – robot od slova robota. Krásne české slovo robot  to vyjadruje dokonale: človek redukovaný na robot – níka sa dnes stáva obyčajným robotom.  Vládnuť obyčajným robotníkom bolo snáď odjakživa túžbou tyranov.Snaha ekonómie je redukovať človeka na obyčajnú jednotku výroby a spotreby. Lebo homo oeconomicus demonštruje model výroby a konzumu, ktorý je očividný a varovný v spoločenských dystópiach (porucha vývoja).  Ako liek by mohla slúžiť Metalekonómia, po  prvýkrát použil Karl Mengern v roku 1934, keď chcel začleniť etiku a ekonómiu do koherentného logického vzorca.  Čína v nasledujúcich rokoch mení svoju cestu: „Z neustále rastúcou a kultúrnou potrebou ľudí verzus zaostalá sociálna produkcia. Neustály rast HDP.  Na nevyrovnaný a neadekvátny vývoj a trvalo rastúcu potrebu ľudí žiť kvalitný život. Pre mňa ekonómia znamená v jednoduchosti príjem a výdaj v domácnosti. Predstavte si rodinu, ktorá utráca nad svoj príjem? Podľahnutím chamtivosti sa rodina rúti do záhuby. A povedzme si krutú realitu: „Takto funguje celý západný systém, ktorý sa nám snaží nahovoriť, že neustály rast HDP urobí ľudí šťastnými.“ Predstavovať si finančne gramotnú rodinu je vidieť ľudí spokojných a šťastných.

„Peniaze sú najväčšie afrodiziakum. Ak človek nad ním získa kontrolu, zistí skutočné šťastie.“ J.Chabreček

 Ako dnes badáme, spoločnosť podľahla mamonu, ktorý nás všetkých vedie do záhuby a je len na nás, či sa zastavíme a prehodnotíme náš osobný postoj ku svojmu životu.A pridám aj čínske príslovie:

 "Ak má človek v duši svetlo, vyžaruje z neho krása. Ak vyžaruje z človeka krása, vládne v jeho dome harmónia. Ak vládne v dome harmónia, panuje poriadok v národe. Ak panuje poriadok v národe, je mier na celom svete."                                               

Ak dnes vieme, kde sme. Aké máme vzťahy. Ak vieme, kam kráčame. Tak vieme, ako dopadneme, ak nič nezmeníme.

„Dnes sa môžeme rozhodnúť, kde budeme, ak si nastavíme nové pravidlá vo fungovaní vzťahov.  Len zmenou seba samých môžeme zmeniť seba, okolie, štát a budúci svet, a to ukázaním správnej cesty a osobným príkladom. Toto najlepšie vysvetľuje čínske príslovie.

                                                                                 "Lepšie zažať sviecu, ako nadávať v tme."

Chápem, že dnešná doba nenahráva ľuďom s etickými hodnotami a zmeniť chod dejín bude ťažké, avšak dnes v tejto sále sedia ľudia, ktorí sú špičkami vo svojich oboroch a s ich prispením môžeme tento zápas s veternými mlynmi vyhrať.

Jeden večer vzal starý Indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu, „Chlapče, tá bitka v každom z nás je medzi dvomi vlkmi.“  Jeden je zlý. Je to zlosť, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego. Ten druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.  Vnuk o tom všetkom premýšľal a po minúte sa opýtal, „A ktorý vlk zvíťazí?“ Starý Indián odpovedal: „Ten, ktorého kŕmiš.“

                                          „Pravdu treba povedať len tým, ktorí ju chcú  počuť.“

                                          „Málo dôvery treba venovať tým, ktorí veľa hovoria.“  M. P. Cato Consorius

 Tak dúfam, že sa už prestanete len pozerať!

Celé video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=xcByJDZNi5Q&t=12s  

                                                                                                                                                                                                             Môžem sa mýliť...  

13.12.2017 - Jozef Chabreček