Obrovská spotreba Striebra v priemysle.  

Viac ako 1,5 miliárd uncí strieborných predpovedí, ktoré sa spotrebúvajú v kľúčových ekologických technológiách do roku 2030.  Prebiehajúca revolúcia v oblasti ekologických technológií, ktorú spôsobuje exponenciálny rast nových energetických vozidiel (NEV) fotovoltaická energia, by mala v nasledujúcom desaťročí a neskôr ďalej podporiť globálny dopyt po striebru. Tieto sektory spolu so strieborným dopytom v jadrovej energetike sa skúmajú v novej správe.
Náklady na inštaláciu a poskytovanie solárnych fotovoltaických (PV) systémov za posledné dve desaťročia rýchlo klesli v porovnaní s inými zdrojmi elektrickej energie. Očakáva sa, že v strednodobom horizonte bude pokračovať, čo vedie k neustále sa zvyšujúcemu podielu na výrobe obnoviteľnej energie a investíciám do fotovoltaických elektrární, ktoré vedú tak makroekonomické / nákladové aspekty, ako aj verejná politika. Strieborný význam pre solárnu energiu je dobre zdokumentovaný a kov bude naďalej hrať podstatnú úlohu v tejto technológii. Odhaduje sa, že celosvetové aplikácie slnečnej energie sa do roku 2030 využijú zhruba 820 miliónov uncí (Moz) striebra. Uznávajúc príležitosť obmedziť znečistenie v mestských oblastiach, vlády na celom svete poskytli finančné stimuly, ako aj nové nariadenia, že podporovať vývoj elektrických a hybridných vozidiel do ich širších stratégií na boj proti zmene klímy. Čína, najväčší automobilový trh na svete, postupne prechádza od stimulovania spotrebiteľov k nákupu elektrických vozidiel, aby penalizovali výrobcov, ktorí neposkytujú modely NEV. Ostatné krajiny tiež prijali dlhodobé záväzky voči EV, vrátane Nórska, Nemecka, Indie, Holandska, Spojeného kráľovstva, Francúzska a siedmich štátov USA.
Vďaka tejto podpore politiky a klesajúcim nákladom budú nové energetické vozidlá, ako napríklad elektrické batérie vozidiel a zásuvné hybridné motory, predstavovať čoraz väčší podiel celosvetového predaja vozidiel. Potenciálnym meničom hier na prepravu je použitie indukčne viazanej technológie prenosu energie na bezdrôtové nabíjanie vozidiel pomocou strieborných indukčných cievok. Hoci súčasné prenikanie na trhu zostáva nízke, zlepšenie výkonu a nákladov môže v najbližších rokoch priniesť významné príležitosti na prijatie bezdrôtovej nabíjačky. Pri kombinácii sa očakáva, že toto úsilie bude predstavovať približne 725 Moz z celkového dopytu po striebru do roku 2030.
Často prehliadaná aplikácia striebra je jadrová energia, kde sa striebro používa v kombinácii s inými kovmi na výrobu riadiacich tyčí reaktorov. Zostavy riadenia trupu sú vložené do reaktora na riadenie rýchlosti štiepenia a ako také musia byť vyrobené z materiálu, ktorý je schopný absorbovať neutróny bez samotného jadrového štiepenia, má vysokú mechanickú pevnosť a je odolný proti korózii. Jedným z najbežnejších použitých materiálov je zliatina, ktorá je 80% striebra, 15% india a 5% kadmia. Aj napriek tomu, že v roku 2030 by sa očakávalo očakávané odčerpanie celkovej spotreby striebra v roku 2030, dopyt po striebru v tejto oblasti by mohol narastať s budúcim rastom jadrových reaktorov na celom svete.
Správa bola vytvorená spoločnosťou CRU, globálnym komoditným poradenstvom. Detailná analýza projekcií je uvedená v publikácii, ktorú si môžete stiahnuť na tejto linke: https://www.silverinstitute.org/wp-content/uploads/2018/07/Role_of_Silver_Green_Revolution_28Jun2018.pdf

 

Zdroj: Silverinstitute.org.

6.7.2018 - Jozef Chabreček