Čínska spoločnosť Fosun kupuje 80% IGI.  

"Záujem tohto veľkého konglomerátu investovať do IGI ukazuje dôveru, ktorú má v našom odvetví," povedal Roland Lorie, generálny riaditeľ spoločnosti IGI. "Keďže dopyt po certifikácii stúpa, investícia ... výrazne urýchli náš hlavný obchod, ponúka a prezentuje mnoho nových príležitostí po celom svete." 

Spoločnosť Fosun realizuje akvizíciu prostredníctvom holdingovej spoločnosti Yuyuan pre spotrebiteľský sektor, vysvetlil IGI. Rodina Lorie si ponechá 20% -ný podiel, pričom spoločnosť Roland Lorie stále riadi. Marc Brauner, ktorý bol predtým generálnym riaditeľom spoločnosti Lorie, odišiel zo skupiny IGI po 30 rokoch. Strany neposkytli žiadne ďalšie finančné podrobnosti. 

IGI so sídlom v Antverpách, založená v roku 1975, prevádzkuje 23 laboratórií a škôl po celom svete. Fosun je jednou z najväčších firiem v Číne, ktorá spája finančné, zdravotnícke, farmaceutické, spotrebiteľské, nehnuteľnosti, baníctvo a energetiku. Spoločnosť Club Med a Cirque du Soleil patria medzi značky, ktoré vlastní. V minulom roku sa snažila získať spoločnosť Gemfields, ale prepadla na Pallinghurst Resources. 

"Spoločnosť IGI si v priebehu rokov vybudovala veľké základy a ľudský kapitál s vysoko rešpektovanými odbornými znalosťami a prínosmi z rodín Lorie a Brauner," povedal Xu Xiaoliang, výkonný riaditeľ a spolusident Fosun a predseda Yuyuan. "Veríme, že IGI má dobré pozície, aby priniesla svoje gemologické poznatky a odborné znalosti na rozvíjajúce sa trhy vrátane Číny." 

Image: IGI laboratórium. Kredit: IGI

13.9.2018 - Jozef Chabreček