Kedy príde ten veľký RESET?  

https://www.youtube.com/watch?v=Ad4ZDGVcVv8

Ak ste klient Abdis Investment, buď ako sporiaci klient alebo nákupca, požiadajte o dané video.
Krvavý kúpeľ fyzických drahých kovov a akcií pokračuje. Niekoľko mesiacov som varoval, že inflácia zničí portfóliá investorov. A teraz je tomu tak. Veľkou otázkou pre väčšinu investorov je „kedy to skončí?“ Nikto nevie. Ale trh nám ponúka určité indície. Realita je však taká, že tak hrozný ako minulotýždňový predaj, nevyvolával žiadny väčší únik do bezpečia amerických dlhopisov, ktoré vzrástli o 200%. Hlavne kvôli tomuto padlo zlato. Dokedy to tak bude? 
9.3.2021 - Jozef Chabreček