Finančný TITANIC zvyšuje svoju rýchlosť!  

https://www.youtube.com/watch?v=vIxqY5610U8 V poslednej dobe sa množia dotazy ako vlastne funguje dlhopis, tak som sa rozhodol trocha ozrejmiť danú tému. Stručne povedané, chápem peniaze a investície inak ako drvivá väčšina populácie. A práve z tohto dôvodu sú moje najnovšie poznatky šokujúce. Bližšie info v novom zpravodaji.

23.4.2021 - Jozef Chabreček