O digitálnych menách....  

https://www.youtube.com/watch?v=dST8pNDv0RQ

Už som načrtol, prečo verím, že väčšina kryptomien sa nakoniec ukáže ako bezcenná. Vďaka rýchlej kontrole je krypto technologickým prínosom a nebude to inak. Preto všetky technologické revolúcie prebiehajú v dvoch fázach: 1) Počiatočná prelomová fáza, ktorá nastáva pred zavedením sociálno-právnych rámcov. 2) Fáza „normalizácie“, počas ktorej sa implementujú sociálno-právne rámce, dáva tejto technológii spoločenskú a finančnú legitimitu. Čo môžeme očakávať v najbližšej dobe s Dr. Janom Campbellom.

16.6.2021 - Jozef Chabreček