Základ všetkého je komunikácia.  

Aby môj blog potešil aj ľudí, ktorí sa vzdelávajú aj v iných oblastiach, tak prinášam ten najdôležitejší článok. Je to základ všetkého. Ak budete úspešný v tejto oblasti, tak budete po zbytok vášho života na výslní! Vieme, že najdôležitejším nástrojom pri interakcii s ľudmi je komunikácia. Ak chcete byť úspešný, a to nielen v oblasti vašej profesie, mali by ste si osvojiť niektoré zručnosti, ktoré by vám mohli pomôct. Jednou z nich je aj spôsob, ako naložiť s námietkami.  Technika „prečo?“. Existuje niekolko tipov námietok, najbežnejšou sú námietky, ktoré sa vzťahujú na produkt: jeho kvalitu, atď.. Predstavte si, že ste recepčný v hotely a klient sa príde stažovať na izbu, prípadne jej vybavenie. Najlepšou reakciou v takom prípade je opýtať sa „prečo“. Klient v takom prípade musí podať relevantné vysvetlenie, týkajúce sa obsahu rezervácie a reálnej izby, alebo, inak povedané, mal by vysvetliť, prečo si myslí, že jeho izba nespĺňa kritériá, ktoré si objednal v rezervácii. Predmetom tejto techniky je urobiť konkrétnu námietku, ktorá je príliš všeobecná, a to z dôvodu, aby ste mohli na ňu odpovedať a riešiť konkrétny problém. Ak máte geniálne produkty (drahé kovy, diamanty a inv. produkt) tak už len to je 50% šanca - úspechu. Technika opätovnej formulácie. Ďalším tipom námietky môže byt taká, ktorá sa vzťahuje na cenu produktu. Vráťme sa k nášmu hotelu. Predstavte si, že nejaký klient vám telefonuje a stažuje sa, že cena vášho produktu je vyššia ako cena rovnakého produktu, ponúkaného iným hotelom: môže sa jednať o cenu masáží, atd. Vašou okamžitou odpovedou na námietku môže byť jej opätovná formulácia, ktorá vám však dá priestor riešiť konkrétny problém: „Ak som vás pochopil správne, myslíte si, že ceny našich masáží sú príliš vysoké v porovnaní s kvalitou ako ceny v hotely B?“ Môžete sa tak zamerať na jednotlivé aspekty, ktoré vás odlišujú od druhého hotelu a vyzdvihujú kvalitu vašich služieb. U diamantov sa to stať nemôže. Cena diamantov je na celom svete rovnaká. Avšak ak nakupujete od priekupníka ten Vám to nezaručí!  Odloženie odpovede. Predstavte si, že váš klient sa stažuje na určitú vec. Môže sa jednať, vrátiac sa k hotelu, na nevhodné vybavenie izby a požaduje zmenu rezervácie. Vyhoviete jej, ale váš klient sa sťažuje aj na dalšiu izbu. Môžete mu odvetiť: „Je ešte iný motív vašej námietky?“ On vám môže povedať: „Mám strach z výšok, preto by som bol radšej ubytovaný na nižšom podlaží.“ I keď, samozrejme, tento príklad je vyhrotený, ale takýmto spôsobom môžete prísť na klb problému, ktorý by sa v inom prípade ťahal ešte dlhšie. Moji klienti preto milujú diamant, drahé kovy a inv. program, lebo som im vysvetlil všetky námietky, ktoré ich trápili. Diamant si zamilovali a ich ženy. Každá miluje diamant pokial ho dostane z lásky!  Volám sa Jozef Chabreček a bude mi potešením vám objasniť všetky námietky čo sa týkajú investičných diamantov, drahých kovov, inv. programu, mincí a medailí. 

23.6.2013 - Jozef Chabreček