Ako predať sám seba.  

Môj blog má slúžiť aj na vzdelávanie (nie len našich kolegov avšak aj celej verejnosti), tak dnes píšem o jednej vlastnosti, ktorú si musíte vycibriť, aby ste boli veľmi úspešný v dnešnom obchode.  Je to "Šarm"! Vlastnosti jednotlivcov sa navonok prejavujú relatívne stálym správaním sa k vonkajšiemu svetu, najmä sociálnemu, i k sebe samému. Vonkajšie prejavy vlastností  jednotlivcov v správaní a konaní (skutkoch) možno hodnotiť podľa určitých pohľadov. Každý z nás je ľudská bytosť, ktorá má emócie, ovplyvnené prostredím, v ktorom žije a predovšetkým správaním druhých ľudí k svojej osobe. A takto sa to prejavuje aj pri predaji. Ľudia sa chcú cítiť hodnotní a samozrejme vážení. Vtedy prichádza na scénu šarm. Je to vlastne nejaká príťažlivosť čarovnosť, kúzlo, čaro vyvolané krásou, pekným zovňajškom, ktorého tajomstvom je zapríčiniť, aby sa ten druhý cítil dôležitý. Čím viac dáte ľuďom za pravdu, čím viac ich oceníte, či už len ich osobu, alebo ich prácu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že si toho človeka získate. Začne vám veriť, získate si jeho dôveru, čo sa v konečnom dôsledku pozitívne prejaví na vašich výsledkoch v predaji a v neposlednom rade aj na vašom zárobku, čo bolo samozrejme cieľom.

Na to existuje 5 spôsobov, ktoré nám napomôžu k požadovanému výsledku.

1. Prijatie: Ak jednoducho niečo vnútorne prijmete bez toho, aby ste proti tomu bojovali, uvidíte pravdu. Už sa nechcete odvrátiť, ale prizerať sa. A to, čo nechcete odvrátiť, už pritahovať nebudete. Človek je ľudská bytosť – smutný, priatelský, ustráchaný, euforický, plachý, zraniteľný, citlivý, túžiaci… Taká je skutočnosť. Prijať jednoducho znamená vidieť pravdu práve v tej konkrétnej chvíli. Pochopiť, že každý človek má svoje myšlienky a že je to v poriadku, pretože je to časť nášho ľudského bytia. Je to normálne. Ak začneme akceptovať človeka takého, aký v skutočnosti je, je to dobrý začiatok, ako sa stať pre neho jedinečným. 

2. Ocenenie: Keď začnete druhých chváliť za to, čo spravili, hoc ide len o maličkosť, nastane reakcia. Tí ľudia sa začnú cítiť podstatnejší a hodnotnejší. A to je to, čo vy práve chcete.               

3. Uznanie: Je to vlastne priaznivé zhodnotenie, ocenenie, pochvala. Keď vyslovíte dotyčnej osobe uznanie za hocičo, jej sebavedomie vzrastie, má dobrý pocit z dobre vykonanej práce a Vy sa pre neho stávate zaujímavým, začne si Vás vážiť ako človeka, veľmi sympatického ci šarmantného. A to je len ďalší krok k vytýčenému cielu.

4. Obdiv: Neobyčajne zvýšený záujem o niečo mimoriadne,  prejav nadšenia, uznania niečomu alebo niekomu. Tak človek zo seba má dobý pocit, cíti sa byť uznávaný, a o to Vám práve ide.

5. Pozornosť: Je zameranie a sústredenie duševnej činnosti na určitý objekt, činnosť alebo dej (napríklad načúvanie na rozdiel od prostého počutia) a ignorovanie ostatných rušivých vplyvov, ktorý sa stáva klúčovým k okamžitému šarmu. Keď budete venovať maximálnu pozornosť ostatným ľudom, získate si ho. V danej chvíli u neho vyvoláte pocit, že pre Vás nikto iný neexistuje, iba on.

Pokiaľ si týchto 5 spôsobov osvojíte, stanete sa tak šarmantným a vplyvným jedincom vo svojom obore, čo bude začiatkom úspešného konca – predaja. To som sa naučil.

    "Ak chceme mať úspešnú firmu, musíme mať úspešných ľudí, nie takých, ktorí sa budú voziť v drahých požičaných autách, ale vzdelaných a múdrych s rozhľadom."                                                                                                                                                                Jozef Chabreček

Volám sa Jozef Chabreček som konateľom spoločnosti a komoditným konzultantom. Ak máte záujem o informácie ohľadom príležitosti na kvalitné vzdelávanie, tak mi neváhajte napísať alebo zatelefonovať. Dohodneme si stretnutie a porozprávame sa, čo je dôležité vedieť v tomto čase.

24.7.2013 - Jozef Chabreček