Diamantové bane  

Diamantové bane majú priemer od niekolko desiatok metrov až po maximálne 2 kilometre. A čím hlbšia je baňa, tak sa diamantový pás (komín) zužuje.  Túto diamanto-nostnú horninu voláme Kimberlit. Názov dostal podľa juhoafrického mesta Kimberley, je to vulkanický tufu, ktorý slúžil k vyneseniu diamantov na zemský povrch. Ďalej je dobré uviesť, že v dnešnej dobe, už nie sú podmienky na vznik diamantov. Diamantové bane sú rozložené po celom svete. Pri pátraní sa zistilo, že existovalo jedno nálezisko Pangea, ktoré sa asi pred 200 mil. rokov rozdelilo na tri časti. Bola to Laurasili a Gondwane. Z centra Laurasili vznikli ložiská na Sibíri. Z Gondwane sa asi pred 100 mil. rokov rozdelila na južnú Ameriku, Afriku, Austráliu, Indiu a Antarktídu.Na svete je 8 štátov ktoré produkujú 80% svetovej produkcie. 
Diamanty nájdete v primárnych a sekundárnych ložiskách. Primárne ložisko je v kimberlite, ktorá môže byť v troch farbách, žltej, modrej a tvrdej.
Sekundárne sú v riekach, moriach kde sa dostali pri erózií kimberlitových komínoch.

Dostali sme sa k diamantovým baniam, pri tom veľkom množstve spomeniem len tie najväčšie a najzaujímavejšie . Baňa Argyle sa nachádza v Austrálii, jej zvláštnosťou je, že sa tam tažia ružové diamanty.
Tieto nemajú takú hmotnosť ani kvalitu. Avšak dopyt po týchto diamantov je tak veľmi vysoký, že  dosahujú astronomické ceny. V roku 2018 má byť baňa vyťažená a uzavretá. Baňa Jwaneng je v Botsvane, začala tu tažiť skupina De Beers v roku 1982. Ročne sa tu vyťaží cca 15 mil. ct. diamantov.V roku 2001 ovládla svetovú produkciu diamantov skupina Alrosa, ktorá vlastní bane Mirnij, Udavačnij, Jubilejnij....tu sa tažia v dnešnej dobe diamanty vysokej kvality a hmotnosti.

Baňa Vanetia v Juhoafrickej republike začala tažiť v roku 1992 a po druhom roku sa vyťažilo viac diamantov ako v celej Juhoafrickej republike dohromady.
Každá baňa má iný obsah diamantov v diamantonostnej hornine  a preto na vyťaženie 1 ct. (0,2gramu) treba vyťažiť od 1tony až po 250 ton horniny.Celosvetová produkcia diamantov je asi 30 ton. S toho ide 80% do priemyslu, 15% šperkárstva a 5% do investičných diamantov. S tohto množstva nám ostane cca 100kg  kvalitných diamantov.

A teraz to najpodstatnejšie. Karty v tomto biznise sú už dávno rozdané.
A to tak, že 6 veľkých spoločností ovláda 90% spoluúčasti v baniach.
Takéto vozidlo sa stará o vývoz diamantovej horniny.Nezabúdajte, že hlavným princípom spoločností tažiace diamanty je, že ponuka diamantov musí byt v rovnováhe s okamžitým odbytom na trhu.
Skupina De Beers, ktorá na prelome storočia ovládala 90% svetovej produkcie diamantov dodržuje reštriktívnu politiku predaja. Vždy musel byt väčší dopyt ako ponuka. V tejto súvislosti bola De Beers označovaná ako kartel alebo syndikát.
Pracujem v komoditách už roky a sám som vlastníkom pár kúskov kameňov. Ak by Vás zaujímalo, ako sa dostať ku vlastným kameňom tak stačí len zavolať.

4.7.2014 - Jozef Chabreček