Diamantové certifikáty (rodné listy)  

Ak sa narodí človek, hneď sa mu vyhotoví rodný list, ktorý ho sprevádza celý život. A to isté platí aj o diamantoch. Sú to certifikáty, ktoré určujú parametre diamantu a následne sa podľa Rapaportu stanoví cena.
Kto vydáva tieto certifikáty?
Medzinárodné gemologické laboratória, ktoré začali vydávať certifikáty diamantov, perál a drahých kameňov. Gemológia je veda o drahých kameňoch.
V toku 1935 založili prvý GIA (Gemological Institute of America) v dôsledku prudkého rastu trhu s diamantami. V roku 1940 vzniklo v Švajciarskej Luzern Gubelinovo laboratórium. Ako nastal rozmach diamantového biznisu, začali vydávať štáty certifikáty, podľa svojich národných systémov.
Nakoľko tieto certifikáty, neboli vypracované odborníkmi na diamanty, ale v mnohých prípadoch posudky vypracovávali nekvalifikované osoby, ktoré to robili len z obchodného záujmu.  Medzitým, tradičný trh s diamantami, začal vyžadovať spolahlivé posudzovanie diamantov odborníkmi , aby chránilo záujmy kupujúcich a dávalo im potrebné záruky.V roku 1975 Svetová federácia diamantových búrz a Medzinárodná asociácia spracovateľov diamantov založili komisiu, ktorá mala vypracovať smernicu na posudzovanie kvality diamantov. V roku 1978 vznikla Medzinárodná rada pre diamanty. Cieľom tejto spoločnosti bolo vytvoriť pravidlá pre obchod s diamantmi, celosvetovo akceptovateľné, jednotne používané a dodržiavané na celom svete.  Táto komisia s HRD (Hoge Raad voor Diamanten, Antwerpy) navrhla Medzinárodné pravidlá pre hodnotenie diamantov. 
Vysoká rada pre diamanty (HRD) je nezisková organizácia a oficiálni predstaviteľ belgického diamantového obchodu a priemyslu. V roku 1976 založila oddelenie certifikácie diamantov HRD.
Základom certifikácie je určovanie hmotnosti, farby, čistoty a brúsu. 
Na určovanie hmotnosti sa používa digitálna váha. Čistota sa určuje pri 10x zväčšení. Najvyššia čistota "flawless". Farba sa určuje podľa zirkónov. A hodnotenie brúsu a tvaru štyrmi stupňami hodnotenia.Sú 3 svetovo uznávané laboratória IGI, GIA, HRD
Pre úplný súlad certifikátu a diamantu sa na rundistu jedinú neleštenú plochu diamantu leisruje číslo certifikátu a značka gemologického inštitútu.
Spoločnost AbdisInvestment, s.r.o. obchoduje len s diamantmi najlepšej kvality a certifikáty sú s IGI, GIA a HRD. 

20.8.2010 - Jozef Chabreček