Ako ušetriť? Bludy od finančného odborníka...  

V dnešných časoch Vám každý chce radiť ako pracovať s peniazmi. Na Slovensku je situácia taká, že finančnú gramotnosť ovláda cca 5% Slovákov. Aká veľká je pravdepodobnosť, že si dáte poradiť tým čo je v 5%??? Dnes sa mi dostal článok nemenovanej agentúry ( troj písmenková spoločnosť). Mne sa finančný poradcovia vyhýbajú oblúkom, kvôli mojim skúsenostiam s ekonomiky, podnikania a hlavne životných skúseností úspešných ľudí, ktorými sa dennodenne stretávam pri mojom obchode. Teraz Vám názorne na článku popíšem, kde nepočúvať odborníka a kde ísť inou cestou svojich peňazí. 

Stanovenie finančných cieľov - ak niekto nerozumie peniazom, tak nerozumie ani tomuto!!!

Ako si pripraviť osobný finančný plán na rok 2015 radí, odborník na osobné financie z ?

"Kvalitný finančný plán musí obsahovať ciele a ich vyčíslenie, zohľadňovať reálne možnosti, ktoré ovplyvňujú príjmy, majetok, záväzky a predpokladané výdavky, postupnosť krokov, zadefinované termíny a plán kontrol. Na začiatku plánovania je preto dôležité vyhradiť si dostatok času na analýzu našich finančných možností a najmä stanovenie finančných cieľov, ktoré chceme ročným plánom dosiahnuť." - tým Vám finančná skupina naznačuje (doneste papiere - peniaze nám, my sa o to postaráme! (Viete, kto sa postará najlepšie o vaše peniaze?)? Odpoveď. VY!  

Krátkodobými cieľmi, podľa odborníka, sú sny a plány, ktoré súvisia s kúpou veci do výšky približne trojnásobku príjmu. Ide o veci, ktoré nemajú vplyv na výšku príjmov či výdavkov. Najčastejšie sú v podobe dovoleniek, zariadenia do domácností, oblečenia či zážitkov, ale aj napríklad výdavky spojené s Vianocami. - o tom všetci vieme, len zabúdame, že každý dlh treba draho zaplatiť.

Finančný odborník však varuje, že ľudia, ktorí podceňujú plánovanie krátkodobých cieľov, sa často uchyľujú k pôžičkám, ako sú spotrebné úvery, kreditné karty či pôžičky od nebankových subjektov. Dlhodobé ciele majú zase zásadný vplyv na životnú úroveň v budúcnosti, najčastejšie ide o bývanie, zabezpečenie budúcnosti detí i zabezpečenie dôchodku. - najväčšia zaujímavosť je, že aj oni patria medzi tých, čo sprostredkúvajú finančné produkty, ktoré patria do dlhu. Radia Vám ako žiť na dlh. Nepripadá Vám to tak, že víno pijú a vodu kážu?

 

"Tieto ciele sa nedajú dlhodobo financovať pôžičkami, preto ak ľudia tieto ciele neplánujú, musia často zo svojich snov úplne upustiť," upozorňuje odborník - ruku na srdce, kto niečo dlhodobo plánuje? Je to len tých 5% finančne gramotných. 

Kolónka "rezerva"-  V zdravom osobnom finančnom pláne by nemala chýbať kolónka s rezervou - to je veľká pravda, avšak na to treba buď viac zarábať, alebo poriadne utiahnuť kohútik spotreby. Nebrať veci na dlh! To by ale odborníci nezarábali!

"Pokiaľ nemáte aspoň šesťnásobok mesačných príjmov v rezerve, nezabudnite si odkladať každý mesiac minimálne 10 % svojho príjmu práve na tento účel," radí odborník. Finančný plán nepomáha iba naplniť krátkodobé či dlhodobé ciele, ale odzrkadľuje aj aktuálnu životnú situáciu a zmeny, ktoré na ňu vplývajú- ak ste sa nedozvedeli viac ako ste vedeli, tak na toto sú finanční odborníci. 

Ak sa chcete mať v živote lepšie, tak zostáva len to jediné, menej utrácať a odložené peniaze investovať do seba. Je mnoho rôznych vzdelávacích programov, kde sa naučíte veci ako viac zarábať a s tým prichádza aj iný pohľad na peniaze. " Chudobní si myslia, že ich zachránia peniaze, naopak tie im prinesú ešte väčšie problémy." A ešte jedna rada od obyčajného podnikateľa, hľadajte si úspešných ľudí a tých sa pýtajte o radu, nie od finančného poradcu, ktorí pracuje v obchode pár rokov a ide mu väčšinou o jeho osobný prospech.

Na našej stránke www.abdis.sk nájdete mnoho zaujímavých článkov a životných príbehov obyčajných ľudí, ktorí vybudovali veľké firmy od nuly. Tam hľadajte návod ako zarobiť na svoje finančné ciele.

21.1.2015 - Jozef Chabreček