Mince  
Minca Ag 200 KČ/2017stand "300 výročie narodenia Márie Terézie"

Dňa 26. apríla 2017 vydala Česká národná banka pamäťnú striebornú dvestokorunu k 300. výročiu narodenia Márie Terézie. Dvestokoruna je razená z hliníka obsahujúca 925 dielov Ag a 75 dielov Cu a vydáva sa v dvojitom prevedení, v stand a špičkovom proof, ktorý sa odlišuje povrchovou úpravou a prevedením hrany. U mincí špičkové kvality je polovica vysoko leštená a reliéf je matný, hrana je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÁ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *". Mince bežnej kvality majú hranu vrúbkovanú. Priemer mince je 31 mm, hmotnosť 13 g a hrana je 2,3 mm. Rovnako ako pri každom vyhotovení mincí sú povolené odchýlky v priemere 0,1 mm a u týchto mincí v hrúbke 0,15 mm. Hmotnosť je povolená odchylka hore 0,26 g a obsah striebra odchýlka nahor 1%.

Na lícnej strane dvestokoruny je zobrazená horná časť renesančného orla s korunou, ktorej hrudník je zakrytý vertikálnou obdĺžnou nápisovou doskou s heslami ŠKOLSTVÍ, DANĚ, MĚNA, ROBOTNÍ PATENT, STÁTNÍ SPRÁVA, MÍRY A VÁHY, , Jednotlivá hesla sú od seba oddelené bodkou. Po obvodu mince je v opise názvu štátu "ČESKÁ REPUBLIKA" neúplný dvoj riadkový perlovec. Na heraldickú pravú kruľu je označenie nominálnej hodnoty mince "200" a pod jeho skratkou peňažných jednotiek "Kč". Na heraldickych levých krídlach je položený český lev. Značka České mincovny, ktorá je tvorená kompoziciami písmen "Č" a "M", je umiestnená medzi heraldicky pravou dolnou peruti a nápisovou doskou. Na rubové strane mince je vyobrazený portrét Marie Terezie. Po obvodu mince je text "MARIE TEREZIE", ktorý je doplnený neúplným perlovcem. V strede mincovního pólu vľavo od portrétu je letopočet "1717" a vpravo od portrétu letopočet "2017". Iniciála autora mince Vojtěcha Dostála, DiS., Ktorá je tvorená obráteným písmenom "D", je umiestnená nad letopočtom 2017.

Ke každému minci sa dodáva katalógová karta žltých farieb, na ktorej je popis mince a jej plastické vyobrazenie. Rytec: Vojtech Dostál 

Minca je už dlhodobo vypredaná, posledné kusy na sklade....

Autor: Vojtech Dostál
Materiál: Ag 925, Cu75
Hmotnosť: 13 g
Priemer: 31 mm
Hrana: nápis
Náklad: stand 5600 ks

Cena: 45.90 EUR s DPH ( 38.25 EUR bez DPH )