Mince  
Minca Ag 10€/2012 stand - Majster Pavol z Levoče

Strieborná zberatelská minca nominálnej hodnoty 10 eur Majster Pavol z Levoce v proof kvalite. Majster Pavol z Levoce, spišský rezbár na zaciatku 16. storocia, patrí k najvýznamnejším stredoeurópskym rezbárom. Vo svojej tvorbe nadviazal na tradície neskorogotického sochárstva. Jeho dielo je obdivuhodné kvalitou i rozsahom a zaraduje sa medzi najhodnotnejšie stredoveké pamiatky na území Slovenska. Je autorom monumentálneho hlavného oltára Kostola sv. Jakuba v Levoci a dalších diel, ktoré prispeli k tomu, že mesto sa stalo súcastou svetového kultúrneho dedicstva UNESCO. Krídlové oltáre z jeho dielne možno tiež obdivovat v kostoloch v Sabinove, Lipanoch ci v Banskej Bystrici. Tieto oltáre predstavujú nárocné architektúry s množstvom fiál a ornamentov a integrujú v sebe sochy aj tabulové malby. Skulptúry sa vyznacujú teatrálne štylizovanými drapériami pozlátených pláštov, ich tváre lemované kuceravými vlasmi sú idealizované. Napriek gotickej štylizácii však viaceré postavy, najmä krucifixy v Bardejove, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a Spišských Vlachoch, už prezrádzajú neobvyklú znalost anatómie. Spolu s ornamentmi na niektorých oltároch tým do umenia Majstra Pavla preniká renesancia. Autor: Mária Poldaufová

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 7 400 ks

Cena: 85.00 EUR s DPH ( 70.83 EUR bez DPH )