Mince  
Minca Ag 20€/2011 stand Pamiatková rezervácia Trnava

Minca Ag 20€/2011 - Pamiatková rezervácia Trnava. Trnava patrí k najvýznamnejším mestám Slovenska. Vyznacuje sa bohatou históriou a množstvom architektonických skvostov, ku ktorým patria predovšetkým cenné cirkevné pamiatky. Historická zástavba má korene v starších osadách, ležiacich na križovatke starých obchodných ciest. Prvýkrát sa sídlo spomína v listine ostrihomského arcibiskupa z roku 1211. Prosperujúce trhové miesto dostalo výsady slobodného královského mesta od krála Bela IV. v roku 1238, vdaka comu je pokladané za najstaršie doložené královské mesto na území Slovenska. V 16. storocí prevzala Trnava na 150 rokov úlohy cirkevného a kultúrneho centra krajiny, pretože južné casti Uhorska ohrozovali a okupovali Turci. Roku 1543 sa sem presídlil ostrihomský prímas a zasadali tu cirkevné synody. Vdaka tejto skutocnosti a množstvu kostolov na jej území dostala prívlastok „slovenský Rím“. Kardinál Peter Pázmány založil v meste v roku 1635 univerzitu a Trnava sa stala i centrom najvyššieho vzdelávania. Jej historické jadro bolo v roku 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Autor: Mgr. art. Roman Lugár

Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnost: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 8 150 ks

Cena: 95.00 EUR s DPH ( 79.17 EUR bez DPH )