Mince  
Minca Ag 20€/2013 proof Pamiatková rezervácia Košice

Minca Ag 20€/2013 proof Pamiatková rezervácia Košice. Košice, druhé najväčšie mesto Slovenska, vyrástlo na križovatke obchodných ciest v širokej kotline pri rieke Hornád. Stredoveké mesto, ktoré sa sformovalo v priebehu 13. storočia, ešte pred jeho koncom obkolesili kamenné hradby. Hlavnou dominantou pretiahnutého šošovkovitého námestia slobodného královského mesta je od konca 14. storočia mohutný gotický Dóm sv. Alžbety. Jeho hlavný krídlový oltár z poslednej štvrtiny 15. storocia patrí k najväčším svojho druhu v Európe. Pri dóme postavili samostatnú zvonicu, Urbanovu vežu a karner sv. Michala. Rozsah a význam stredovekého mesta zdôraznujú kláštory, pričom najstarší zachovaný kostol v meste patril ku kláštoru dominikánov. V zástavbe rozsiahleho mesta dominujú mnohé barokové a klasicistické šlachtické paláce a meštianske domy, neraz ešte so stredovekými pivnicami. Námestie na konci 19. storočia dotvorili výstavné objekty reduty a divadla. Mesto spolu s historickým jadrom, od roku 1983 vyhláseným za pamiatkovú rezerváciu, je ako prvé na Slovensku nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry, ktoré mu na rok 2013 udelila Rada Európskej únie. Autor: Karol Licko

Materiál: Ag 925, Cu 75
Hmotnost: 33,63 g
Priemer: 40 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 6 350 ks

Cena: 160.00 EUR s DPH ( 133.33 EUR bez DPH )