Mince  
Minca Ag 10€/2011 stand Zob. listiny 900.v.vzniku

Minca Ag 10€/2011 stand Zob. listiny 900.v.vzniku. Zoborské listiny z roku 1111 a 1113 sú najstaršími zachovanými listinnými originálmi na Slovensku. Listina z roku 1111 je napísaná na pergamene, má rozmery 560x320 mm a je takmer nepoškodená. Je rozsudkovou listinou v spore Zoborského opáta Gaufreda s vyberacmi královských daní o tretinu z mýtnych poplatkov v hradnom obvode Nitry a pri rieke Váh až po Trencín, ktoré zoborskému kostolu udelil král Štefan I. V spore vystupuje vyše dvadsat svedkov, predstavitelov svetských i cirkevných inštitúcií v Nitre. Listina z roku 1113 obsahuje súpis majetkov Zoborského opátstva. Je zachovaná na poškodenom hrubom pergamene s rozmermi 460x620 mm, z ktorého cast chýba. Spomína sa v nej do 200 miestnych názvov, ktoré sú dokladom vyvinutého vcasnostredovekého osídlenia ako aj prevažnej slovacity príslušného územia na zaciatku 12. storocia. Na listinách sa nezachovali pecate ani znaky specatenia. Obe sú v súcasnosti uložené v Nitrianskom biskupskom archíve. Autor:    Mgr. art. Peter Valach

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 7 300 ks

Cena: 44.00 EUR s DPH ( 36.67 EUR bez DPH )