Mince  
Minca Ag 10€/2013 stand Matica Slovenská - 150. výročie

Strieborná zberatelská minca nominálnej hodnoty 10 eur Matica slovenská - 150. výrocie založenia.  Matica slovenská je historicky najstaršia a doteraz jestvujúca ustanovizen slovenského národa v oblasti kultúry, osvety a vedy. V dejinách Slovenska tvorí jednu z najdôležitejších kapitol, najmä v rokoch 1863 až 1875. V júni 1861 sa zišlo v Turcianskom Svätom Martine Slovenské národné zhromaždenie, ktoré prijalo Memorandum národa slovenského. Memorandum patrí k najvýznamnejším dokumentom národno-emancipacného vývoja Slovákov. Zakotvovalo hlavné požiadavky Slovákov na uplatnovanie národnej identity v štátoprávnej, politickej, kultúrnej a jazykovej oblasti. Jednou z požiadaviek bolo založenie Matice slovenskej. Docasný prípravný výbor už v roku 1861 vypracoval návrh Stanov Matice slovenskej a zacal organizovat celonárodnú financnú zbierku, ktorá mala vytvorit predpoklady na zacatie jej cinnosti. Prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej sa konalo 4. augusta 1863. Za predsedu bol zvolený biskup Štefan Moyzes a za podpredsedu Karol Kuzmány. Autor:    Karol Licko

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 150 ks

Cena: 48.00 EUR s DPH ( 40.0 EUR bez DPH )