Mince  
Minca Ag 10€/2013stand Jozef Karol Hell - 300. výročie

Strieborná zberatelská minca nominálnej hodnoty 10 eur Jozef Karol Hell - 300. výrocie narodenia.  Jozef Karol Hell (12. 5. 1713 - 10. 3. 1789) - konštruktér banských cerpacích strojov, vynálezca a hlavný strojný majster je jedným zo zakladatelov tradície štiavnického baníctva. (Presný dátum jeho narodenia nie je doložený a uvádza sa 12., 15. aj 16. máj; písomný záznam je len o dátume krstu 16. mája 1713.) Podobne ako jeho otec Matej Kornel Hell sa venoval stavbe vodných nádrží, ich opravám 
a zabezpeceniu energie pre banské zariadenia. Jeho najväcším prínosom však boli vynálezy cerpacích strojov, ktoré boli podstatne výkonnejšie a spotrebovali omnoho menej vody ako dovtedy používané zariadenia. Podmienky v baniach vylepšil najmä vynálezmi vahadlového, vodnostlpcového a vzduchového cerpacieho stroja. Po ich postavení v baniach v okolí Banskej Štiavnice sa postupne rozšírili aj do dalších európskych krajín. Okrem cerpacích strojov staval tiež požiarne striekacky a zariadenia na drvenie rúd. Stal sa jedným z ich najvýznamnejších konštruktérov a ako hlavný strojný majster sa pricinol o to, že používaná banská technika v banskoštiavnickej oblasti patrila v 18. storocí k najpokrokovejším v Európe. Autor: Mgr. art. Roman Lugár

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 3 100 ks

Cena: 44.00 EUR s DPH ( 36.67 EUR bez DPH )