Mince  
Minca Ag 10€/2012 proof Chatam Sofer- 250 výročie

Strieborná zberatelská minca nominálnej hodnoty 10 eur Chatam Sofer - 250. výrocie narodenia. Chatam Sofer (24. 9. 1762 - 3. 10. 1839) bol významným ortodoxným rabínom, ucitelom, sudcom a ucencom. Pôsobil na viacerých miestach ako rabín. V roku 1806 prijal funkciu hlavného rabína vtedajšieho Pressburgu (Bratislava), v ktorej zotrval až do svojej smrti. Patrí k najväcším autoritám židovského náboženského práva a predstavitelom boja voci reformám. V tomto duchu viedol aj známu bratislavskú ješivu, ktorá patrila k popredným centrám tradicného rabínskeho vzdelávania v Európe. Bol tiež uznávaným rabínskym sudcom. Chatam Sofer zanechal bohaté literárne dielo, je autorom mnohých komentárov Tóry a Talmudu a písal aj náboženskú poéziu. Bol pochovaný na bratislavskom židovskom cintoríne zo 17. storocia. Cintorín bol v 40-tych rokoch 20. storocia zlikvidovaný a na pôvodnom mieste zostalo len niekolko hrobov tzv. rabínskeho okrsku, vrátane hrobu Chatama Sofera. Koncom 90-tych rokov vznikol na tomto mieste pamätník - Memoriál Chatama Sofera, do ktorého sa prichádzajú modlit veriaci Židia z celého sveta. Autor:    Pavel Károly             

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 7 900 ks

Cena: 0.00 EUR s DPH ( 0.0 EUR bez DPH )