Mince  
Minca Au 100€/2013 proof "Bratislavské korunovácie 450. výročie korunovácie Maximiliána II.

Zlatá zberatelská minca nominálnej hodnoty 100 eur Bratislavské korunovácie - 450. výrocie korunovácie Maximiliána II.  Korunovácia Maximiliána bola prvou korunovacnou slávnostou v Prešporku (dnešná Bratislava), ktorý bol od roku 1536 hlavným mestom Uhorska. Konala sa 8. septembra 1563 vo farskom chráme zasvätenom svätému Martinovi (dnešný Dóm sv. Martina). Korunovácia bola výnimocnou udalostou a sledovala ju celá Európa. Slávnosti sa zúcastnil Maximiliánov otec - cisár a král Ferdinand, vysoký klérus a uhorská šlachta, ale aj poprední predstavitelia takmer všetkých európskych krajín. V nasledujúcich rokoch boli v Prešporku korunovaní aj další desiati uhorskí panovníci. Maximilián (1527 - 1576) bol na svoje obdobie velmi vzdelaný panovník a štedrý mecén umelcov a vedcov. Aj ked sa väcšinou zdržiaval mimo územia Uhorska, vela síl sústredil na jeho obranu pred tureckým náporom. Výsledkom jeho vojenských úspechov bolo uzavretie mieru so sultánom Selimom II. v roku 1568. Autor: Karol Licko

Investičné zlato je spôsobom, akým môžete výhodne investovať do produktu s trvalou hodnotou. 
Podľa § 67 ods.1 písm. a) zákona o DPH a podľa článku 344 smernice Rady 2006/112/ES sa investičným zlatom rozumie: 
- zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %.

Investičné mince:
Investičné mince predstavujú jeden zo spôsobov investovania do zlata. Ich hodnota sa mení v čase a je závislá od vývoja ceny zlata na londýnskej burze kovov LBMA, čo garantuje možnosť nákupu vašich investičných mincí za výhodné ceny. 
Komisia ES zverejňuje každoročne v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam zlatých mincí, ktoré vyhovujú kritériám ustanoveným v článku 344 ods. 1 bod 2 smernice Rady 2006/112/ES a ktoré sa v členských krajinách považujú za investičné zlato, v dôsledku čoho je ich dodávka oslobodená od DPH.  Týmto kritériám vyhovujú aj zlaté zberateľské mince v nominálnej hodnote 100 eur, ktoré sú vydávané Národnou bankou Slovenska.

Materiál: Au 900, Ag 75, Cu 25
Hmotnost: 9,5 g
Priemer: 26 mm
Hrana: vrúbkovaná
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 4 300 ks

Cena: 0.00 EUR s DPH ( 0.0 EUR bez DPH )