Mince  
Minca Au 100€/2012 proof "Bratislavské korunovácie-300.v.korun. Karola III."

Minca Au 100€/2012 "Bratislavské korunovácie-300.v.korun. Karola III."  V prvej tretine 16. storocia ohrozovali Uhorsko nájazdy Turkov. Po obsadení hlavného mesta Budína rozhodol Uhorský snem v roku 1536, že hlavným a korunovacným mestom Uhorska bude Prešporok (dnešná Bratislava). V rokoch 1563 - 1830 bolo v gotickom Dóme sv. Martina korunovaných 11 panovníkov a 8 královských manželiek. Po smrti Jozefa sa jediným žijúcim mužským potomkom rodiny Habsburgovcov stal Karol, ktorý sa zo Španielska vrátil do Viedne. Cestou sa vo Frankfurte nad Mohanom dal 24. decembra 1711 korunovat za rímskeho cisára. Ako cisár používal meno Karol VI., ako uhorský král bol titulovaný Karol III. Korunovaniu uhorskou korunou predchádzalo zasadanie uhorského snemu v Prešporku. Po mesacnom vyjednávaní, až ked kandidát slúbil uhorským stavom splnit požadované podmienky, súhlasili s jeho korunovaním a den slávnosti urcili na  22. mája 1712. Karol III. sa pocas svojho skoro tridsat rokov trvajúceho panovania len zriedka vrátil do Prešporku, pretože viac ho zamestnávali bojiská v južnom Uhorsku, na Balkáne a povinnosti vo Viedni. Je známy ako tvorca Pragmatickej sankcie z roku 1713, ktorá ustanovila nedelitelnost monarchie a nové pravidlá zaistujúce nástupníctvo na trón aj po ženskej línii. Autor: Karol Licko

Investičné zlato je spôsobom, akým môžete výhodne investovať do produktu s trvalou hodnotou. 
Podľa § 67 ods.1 písm. a) zákona o DPH a podľa článku 344 smernice Rady 2006/112/ES sa investičným zlatom rozumie: 
- zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %.

Investičné mince:
Investičné mince predstavujú jeden zo spôsobov investovania do zlata. Ich hodnota sa mení v čase a je závislá od vývoja ceny zlata na londýnskej burze kovov LBMA, čo garantuje možnosť nákupu vašich investičných mincí za výhodné ceny. 
Komisia ES zverejňuje každoročne v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam zlatých mincí, ktoré vyhovujú kritériám ustanoveným v článku 344 ods. 1 bod 2 smernice Rady 2006/112/ES a ktoré sa v členských krajinách považujú za investičné zlato, v dôsledku čoho je ich dodávka oslobodená od DPH.  Týmto kritériám vyhovujú aj zlaté zberateľské mince v nominálnej hodnote 100 eur, ktoré sú vydávané Národnou bankou Slovenska.

Materiál: Au 900, Ag 75, Cu 25
Hmotnost: 9,5 g
Priemer: 26 mm
Hrana: vrúbkovaná
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 5 200 ks

Cena: 0.00 EUR s DPH ( 0.0 EUR bez DPH )