Mince  
Minca Au 100 € /2011 proof " Nitrianske knieža Pribina"

Minca Au 100€/2011- Nitrianske knieža Pribina. Pribina sa ujal vlády v Nitre, vtedy zvanej Nitrava, okolo roku 827. Hoci bol pohan, dal svojej krestanskej manželke vystavat v Nitre kostol, ktorý v roku 828 vysvätil salzburský arcibiskup Adalrám. Pribina bol nitrianskym kniežatom iba pät alebo šest rokov. V roku 833 zaútocil proti nemu moravský knieža Mojmír a Nitriansko pripojil k svojmu Moravskému kniežatstvu. Pribina sa uchýlil k markgrófovi Východnej a Korutánskej marky Radbodovi. Král Ludovít Nemec ho dal vyucit krestanskej viere a pokrstit v kostole svätého Martina v Traismaueri. Okolo roku 840 král odclenil od velkej Korutánskej marky jej panónsku cast a odovzdal ju do správy Pribinovi, ktorý sa stal panónskym kniežatom. Jeho novým kniežacím sídlom bol Blatnohrad (dnešný Zalavár). V roku 861 sa proti královi Ludovítovi Nemcovi vzbúril jeho syn Karolman, ktorý sa spolcil s velkomoravským kniežatom Rastislavom. Moravania zaútocili proti Pribinovi, ktorý ostal verný královi. Pribina v boji s Moravanmi zahynul a panónskym kniežatom sa stal jeho syn Kocel. Autor: akad. soch. Ivan Rehák

Investičné zlato je spôsobom, akým môžete výhodne investovať do produktu s trvalou hodnotou. 
Podľa § 67 ods.1 písm. a) zákona o DPH a podľa článku 344 smernice Rady 2006/112/ES sa investičným zlatom rozumie: 
- zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %.

Investičné mince:
Investičné mince predstavujú jeden zo spôsobov investovania do zlata. Ich hodnota sa mení v čase a je závislá od vývoja ceny zlata na londýnskej burze kovov LBMA, čo garantuje možnosť nákupu vašich investičných mincí za výhodné ceny. 
Komisia ES zverejňuje každoročne v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam zlatých mincí, ktoré vyhovujú kritériám ustanoveným v článku 344 ods. 1 bod 2 smernice Rady 2006/112/ES a ktoré sa v členských krajinách považujú za investičné zlato, v dôsledku čoho je ich dodávka oslobodená od DPH.  Týmto kritériám vyhovujú aj zlaté zberateľské mince v nominálnej hodnote 100 eur, ktoré sú vydávané Národnou bankou Slovenska.

Materiál: Au 900, Ag 75, Cu 25
Hmotnost: 9,5 g
Priemer: 26 mm
Hrana: vrúbkovaná
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 6 800 ks

Cena: 0.00 EUR s DPH ( 0.0 EUR bez DPH )