Mince  
Minca Au 100€/2010 proof Svetové dedictvo UNESCO

Svetové dedicstvo UNESCO - Drevené chrámy v slovenskej casti karpatského oblúka. V roku 2008 bola do Zoznamu svetového dedicstva UNESCO zapísaná dalšia kultúrna lokalita zo Slovenskej republiky - drevené chrámy v slovenskej casti karpatského oblúka. Zápis zahrna osem chrámov, ktoré boli postavené v 16. - 18. storocí. Zaradujú sa medzi najcennejšie historické architektúry Slovenska, predstavujú jedinecnú symbiózu krestanstva a ludovej architektúry a dobre ilustrujú spolužitie troch krestanských konfesií. Rímskokatolícke chrámy sa nachádzajú v Hervartove (Kostol sv. Františka z Assisi) a Tvrdošíne (Kostol Všetkých svätých), gréckokatolícke v Bodružali (Chrám sv. Mikuláša), Ladomirovej (Chrám sv. Michala archanjela) a Ruskej Bystrej (Chrám sv. Mikuláša biskupa) a artikulárne evanjelické kostoly sú v Kežmarku, Leštinách a Hronseku. Pri ich budovaní uplatnovali ludoví stavitelia predovšetkým dôvernú znalost dreva, jeho vlastností a možností. K spolocným znakom chrámov patria prevažujúce zrubové, v menšej miere stlpikové konštrukcie. V ich typologickej rôznorodosti sa odrážajú konfesionálne odlišnosti, vplyv slohových období a osobitosti regiónov. V chrámoch sa zachovala hodnotná interiérová výzdoba. Autor: PhDr. Kliment Mitura

Investičné zlato je spôsobom, akým môžete výhodne investovať do produktu s trvalou hodnotou. 
Podľa § 67 ods.1 písm. a) zákona o DPH a podľa článku 344 smernice Rady 2006/112/ES sa investičným zlatom rozumie: 
- zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %.

Investičné mince:
Investičné mince predstavujú jeden zo spôsobov investovania do zlata. Ich hodnota sa mení v čase a je závislá od vývoja ceny zlata na londýnskej burze kovov LBMA, čo garantuje možnosť nákupu vašich investičných mincí za výhodné ceny. 
Komisia ES zverejňuje každoročne v Úradnom vestníku Európskej únie zoznam zlatých mincí, ktoré vyhovujú kritériám ustanoveným v článku 344 ods. 1 bod 2 smernice Rady 2006/112/ES a ktoré sa v členských krajinách považujú za investičné zlato, v dôsledku čoho je ich dodávka oslobodená od DPH.  Týmto kritériám vyhovujú aj zlaté zberateľské mince v nominálnej hodnote 100 eur, ktoré sú vydávané Národnou bankou Slovenska.

Materiál: Au 900, Ag 75, Cu 25
Hmotnost: 9,5 g
Priemer: 26 mm
Hrana: vrúbkovaná
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 6 640 ks

Cena: 0.00 EUR s DPH ( 0.0 EUR bez DPH )