Mince  
Minca Ag 10€/2010 proof Martin Kukučín 150. výročie.

Minca Ag 10€/2010 proof Martin Kukucín - 150. výrocie narodenia. Martin Kukucín (17. 5. 1860 - 21. 5. 1928) je jeden z najvýznamnejších a zároven najoblúbenejších slovenských spisovatelov. Jeho prozaické dielo dokáže aj súcasného citatela oslovit živým, prirodzeným jazykom i nadcasovými témami. Do slovenskej literatúry priniesol postavy obycajných dedinských ludí s ich každodenným životom i bohatým jazykovým prejavom, co zásadne ovplyvnilo další vývin našej prózy i literárneho jazyka.Medzi Kukucínove najznámejšie diela patria krátke humoristické prózy z dedinského (Rysavá jalovica) alebo študentského (Mladé letá) prostredia. Za dlhorocného lekárskeho pôsobenia na ostrove Brac vznikol jeho najznámejší román Dom v stráni. Priekopnícke sú i jeho dalšie diela: psychologicky prenikavá novela Neprebudený, novela Dve cesty s témou smrti a hladania zmyslu pozemskej existencie, ci novela Dies irae, v ktorej nastoluje problém viny v medziludských vztahoch. Ako realistický prozaik videl rozpornost ludského života, ako veriaci humanista hladal jeho harmóniu. Autori: averz: Miroslav Rónai reverz: Mgr. art. Peter Valach

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 9 300 ks

Cena: 0.00 EUR s DPH ( 0.0 EUR bez DPH )