Mince  
Minca Ag 10€/2014 proof "Jozef Murgaš - 150. výročie narodenia"

Minca Ag 10€/2014 proof "Jozef Murgaš - 150. výrocie narodenia". Jozef Murgaš (17. 2. 1864 – 11. 5. 1929) – priekopník rádiotelegrafie, patrí k vedcom a vynálezcom svetového formátu. Svojimi vynálezmi podstatnou mierou prispel k zdokonaleniu rádiotelegrafickej technológie. Pocas pôsobenia vo Wilkes-Barre (USA, Pensylvánia) získal viacero patentových práv na vynálezy. Na ich praktické využitie bola v roku 1905 založená úcastinná spolocnost, ktorej bol akcionárom. Z jej prostriedkov vybudoval laboratórium a dal vo Wilkes-Barre postavit skúšobnú vysielaciu a prijímaciu stanicu. Prvé verejné vysielanie sa uskutocnilo 25. 6. 1905. Vyslal a zachytil pri nom bezdrôtové signály z dialky 35 km. Jeho nový princíp prenosu vyvolal v tom case velký ohlas. Bol zakladajúcim clenom Slovenskej ligy v Amerike a spoluautorom jej memoranda. Pocas prvej svetovej vojny sa angažoval za vytvorenie spolocného štátu Cechov a Slovákov a presadzoval rovnoprávnost Slovákov v nom. Autor: akad. soch. Ivan Rehák

Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnost: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 6 300 ks

Cena: 49.00 EUR s DPH ( 40.83 EUR bez DPH )