Mince  
Minca Ag 10€/2024 stand Jozef Kroner - 100. výročie narodenia

Jozef Kroner (20. 3. 1924 – 12. 3. 1998) začal profesionálnu dráhu v martinskom divadle (1948-1956). Postavy, ktoré v tomto období stvárnil, ho naučili hľadať v postave to podstatné ľudské, čo nesúvisí s vekom, ale osobnostným nastavením človeka. Vďaka tomuto prístupu sa veľmi rýchlo vyhranil ako charakterový herec so schopnosťou rozohrať rôzne variácie vnútorne zložitých charakterov a súčasne vystihnúť súkromnú aj spoločenskú stránku stvárňovanej postavy. Druhú líniu tvorili postavy komediálne, kde v jeho prejave dominovali nákazlivé a iskrivé komediantstvo, prirodzená ľahkosť a radosť z hry. V SND (1956-1984) sa ďalej umocňovala presvedčivosť a humanizujúca sila jeho hereckého prejavu, ktorá naplno rezonovala aj v jeho rozhlasovej, televíznej a filmovej tvorbe. Za postavu Tóna Brtka vo filme Obchod na korze  získal v roku 1965 na MFF v Cannes osobitné uznanie (samotný film získal v roku 1966 ocenenie Oscar za najlepší cudzojazyčný film). V roku 1978 mu bol priznaný titul Národný umelec a v roku 2018 vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy (in memoriam).

Lícna strana:
Na líci zberateľskej euromince je filmový pás ako odkaz na filmovú a televíznu tvorbu Jozefa Kronera s centrálne vloženou postavou Tóna Brtka, ktorého stvárnil vo filme Obchod na korze. V ľavom políčku filmového pásu je prostredníctvom divadelnej masky, opony a divadelných dosiek vyjadrený odkaz na divadlo, v ktorom Jozef Kroner strávil podstatnú časť svojho profesijného života. V pravom políčku filmového pásu je štátny znak Slovenskej republiky, nad ním letopočet 2024 a v spodnej časti značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Tomáša Lamača, Dis. TL. Názov štátu SLOVENSKO je v hornej časti mincového poľa a v jeho spodnej časti je nominálna hodnota 10 EURO. 

Rubová strana:
Na rube zberateľskej euromince je portrét Jozefa Kronera, pod ktorým je faksimile jeho podpisu doplnené o kresbu ryby odkazujúcu na jeho záľubu v rybárstve. Vľavo od portrétu je v dvoch riadkoch meno a priezvisko JOZEF KRONER a vpravo v dvoch riadkoch dátum narodenia a úmrtia Jozefa Kronera 1924 a 1998.

Autor: Tomáš Lamač, DiS.
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • SLOVENSKÝ DIVADELNÝ A FILMOVÝ HEREC • SPISOVATEĽ
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 4 500 kusov v stand.

Cena: 79.00 EUR s DPH ( 65.83 EUR bez DPH )