Mince  
Minca Ag 10€/2024 stand J Chryzostoma Korca 100. výročie narodenia

Ján Chryzostom kardinál Korec (22. 1. 1924 – 24. 10. 2015) sa narodil v Bošanoch. V roku 1939 vstúpil do rehole jezuitov. Po likvidácii reholí a kláštorov bol donútený odísť do civilného života. V roku 1950 bol tajne vysvätený za kňaza a v roku 1951 za biskupa. Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne, preto po celý čas pracoval ako robotník. Pre náboženskú činnosť medzi študentami strávil niekoľko rokov vo väzení. V širokej palete svojich diel vystupoval ako veľký znalec ľudskej duše. Tvoril najmä duchovnú literatúru, ale aj diela, týkajúce sa problémov náboženského života na Slovensku. V januári 1990 sa stal rektorom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, vo februári bol menovaný za nitrianskeho sídelného biskupa. Dňa 28. júna 1991 ho pápež Ján Pavol II. ustanovil za kardinála. Pochovaný je v Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.

 

Lícna strana:
Na líci zberateľskej euromince dominuje kompozícia rúk zopätých k modlitbe prepletených ružencom, ktoré sú položené na otvorenej knihe. V pozadí je kríž, na ktorom je prevesená tŕňová koruna. V spodnej časti kompozície je zatvorená kniha a pod ňou v stuhe uvedený nápis UT OMNES UNUM SINT, osobné heslo kardinála vyjadrujúce túžbu po zjednotení všetkých. Vľavo od kompozície je štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2024 sú v opise hornej časti mincového poľa. Vpravo od kompozície je v dvoch riadkoch nominálna hodnota 10 EURO, pod ňou značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora lícnej strany zberateľskej euromince Tomáša Lamača, DiS.

Rubová strana:
Na rube zberateľskej euromince je portrét Jána Chryzostoma Korca. Portrét je vľavo doplnený o štylizované iniciálky autora rubovej strany zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha PV. V opise zberateľskej euromince je zľava doprava meno JÁN CHRYZOSTOM KOREC oddelené grafickou značkou od letopočtov jeho narodenia a úmrtia 1924 – 2015. Portrét od nápisu oddeľuje krivka v opise.

Autor: Tomáš Lamač, DiS. (averz), Mgr. art. Peter Valach (reverz)
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: • TRPITEĽ ZA VIERU • JÁN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: 4 050 kusov v stand.

Cena: 55.00 EUR s DPH ( 45.83 EUR bez DPH )